Uchwała nr LXXXVIII/1279/24 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Nysa.