Rada Seniorów została powołana uchwałą nr XXII/379/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2012 r., a wyboru radnych dokonano w dniu 18 października 2012r.

Była to jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w kraju. Dziś nyscy seniorzy stawiani są za wzór do naśladowania, a rada skupia osoby reprezentujące różne środowiska – od związku emerytów i rencistów począwszy, poprzez Uniwersytet III Wieku, Dzienny Dom Pobytu, po organizacje i stowarzyszenia zrzeszające seniorów.

 

Rada Seniorów ma za zadanie m.in. wspieranie aktywności osób starszych, doradzanie władzom samorządowym, podejmowanie tematów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

 

Pełnomocnikiem Rady Seniorów jest Joanna Wiech, kierownik Dziennego Domu Pobytu.