Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Nysie znajdująca się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP (https://epuap.gov.pl) jest systemem informatycznym służącym do przesyłania dokumentów elektronicznych do urzędu.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Nysie na platformie ePUAP: /cokk0k251c/SkrytkaESP

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (tj. złożenia lub odbioru pisma w formie elektronicznej) niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

1. Założenie indywidualnego (bezpłatnego) konta na platformie ePUAP

2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub Profilu Zaufanego ePUAP.

Formularze elektroniczne.

Formularze elektroniczne Urzędu Miejskiego w Nysie udostępnione są na platformie ePUAP.

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub pismo ogólne.

Formularze elektroniczne Urzędu Miejskiego w Nysie dostępne są również bezpośrednio pod linkiem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/cokk0k251c

W wyniku przesłania elektronicznego formularza zostanie automatycznie wygenerowane tzw. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia w skrócie UPP.

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub Profilem Zaufanym ePUAP.

Uprzejmie informujemy, iż katalog usług udostępnianych na platformie ePUAP jest cały czas rozszerzany o nowe formularze elektroniczne. Część formularzy udostępnianych jest jako wnioski centralne (można skierować je do dowolnego urzędu w kraju) a pozostałe zależą od ustaleń lokalnych regulowanych przez konkretne urzędy, które udostępniają specjalnie przygotowane wnioski.

Nośniki danych.

Urząd Miejski w Nysie przyjmuje dokumenty zapisane na następujących nośnikach danych:

- dysk CD (CD-RW) lub DVD (DVD-RW),

- pamięć masowa USB

Jeżeli osoba składająca wniosek na elektronicznym nośniku danych oczekuje Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia to Urząd Miejski w Nysie może wydrukować na papierze Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia lub wysłać je na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej lub zapisać wygenerowany przez platformę ePUAP plik z UPP na nośniku elektronicznym, którego typ został określony powyżej.

Formaty załączników.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych akceptowane formaty

załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODT, XML, XLS, XLSX, ODS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG, PDF, ZIP, RAR, TAR, GZ.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza na platformie ePUAP z reguły nie może przekroczyć 500 MB, lecz w niektórych przypadkach możliwe jest załączanie większych plików. Szczegółowe informacje o wielkości dołączanych plików wyświetlane są podczas przesyłania plików na platformę ePUAP i zależą od wymagań konkretnego formularza.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.