Gmina Nysa – położona jest na Przedgórzu Sudeckim w Województwie Opolskim. W jej skład wchodzi miasto Nysa oraz 26 sołectw. Obszar gminy wynosi 217 km2, liczba mieszkańców to ok. 55 tys. z czego w samym mieście ok. 42 tys. mieszkańców. Przez środek Gminy przepływa rzeka Nysa Kłodzka, na której utworzono zaporowe Jezioro Nyskie. Przez gminę przechodzą drogi wojewódzkie łączące Dolny i Górny Śląsk oraz Nysę ze stolicą województwa opolskiego. Gmina wchodzi w skład największego
w województwie Powiatu Nyskiego.

Nysa – trzecie co do wielkości miasto w województwie opolskim. Ważny ośrodek edukacyjny i kulturalny, turystyczne i wypoczynkowe centrum Opolszczyzny. Historycznie jedno z największych i najbogatszych miast Śląskich będące przez wieki stolicą biskupiego księstwa nyskiego. Dzięki swoim władcom zyskała piękną zabudowę i wiele bezcennych dziś obiektów zabytkowych, a przydomek „Śląski Rzym” dumnie rozsławia to miasto w świecie. Pomimo wielu katastrof i wojen, które ją dotknęły wielokrotnie podnosiła się i rozkwitała swoim blaskiem. Lokowana na prawie flamandzkim w 1223 roku zalicza się do najstarszych śląskich miast. Znalazła się w średniowiecznej norymberskiej kronice świata Hartmanna Schedla z roku 1493. Była świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych. Jej los i charakter odmienił król Fryderyk II. Ze stolicy biskupiej stała się potężną twierdzą, która zablokowała rozwój handlowego miasta. Zniszczona w znacznej części w wyniku II wojny światowej.  Po odbudowie stała się ważnym ośrodkiem przemysłowym. Dziś, po przemianach, które miały miejsce pod koniec XX wieku, na nowo próbuje znaleźć swoje miejsce w Europie i mocno otwiera się na świat.