Młodzieżowa Rada w Nysie została powołana 28 czerwca 2012 roku  (uchwałą nr XXI/362/21 z dn. 28 czerwca 2012 roku).

We wrześniu 2020 r. zarządzeniem Burmistrza Nysy został wskazany termin przeprowadzenia wyborów do Rady na kolejną Kadencję, jednak z uwagi na zgłoszenie niedostatecznej ilości kandydatów oraz stan epidemii i wprowadzony nakaz nauczania zdalnego konieczne było zarządzenie nowych wyborów i przesunięcie terminu ich przeprowadzenia.
Obecnie Zarządzeniem Nr 1058/2021 Burmistrza Nysy z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 817/2020 Burmistrza Nysy z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady  w Nysie na kadencję 2021 – 2023, najbliższy termin wyborów został wyznaczony na 3 tygodnie po rozpoczęciu nauki następnego roku szkolnego.

Radni Młodzieżowej Rady w Nysie

 1. Czubaszek Kacper- przewodniczący
 2. Jabłoński Piotr
 3. Obrzud Weronika
 4. Palacz Dominik - wiceprzewodniczący
 5. Piotrowski Tomasz
 6. Pulik Julia
 7. Rutka Oliwia
 8. Sprysak Karol
 9. Szpitalny Kajetan
 10. Tyszkowska Julia
 11. Walczak Aleksandra - wiceprzewodnicząca
 12. Widzyk Maja