Spośród członków organizacji, reprezentujących środowiska seniorów, emerytów, rencistów oraz instytucji realizujących na ich rzecz działania na kadencję 2020-2024 w dniu 28 września 2020r. wybrano 23 Radnych Seniorów:
1) Bajorek Danuta
2) Bargieła Danuta
3) Bułka Roman
4) Chałas Jadwiga
5) Czepil Elżbieta
6) Czyszczoń Zbigniew
7) Duda Krystyna – Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów
8) Kłakowicz Irena – Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów
9) Kołodziejczyk Zygmunt
10) Korbus Elżbieta
11) Kozubek Ewa
12) Łużny Mieczysław – Przewodniczący Rady Seniorów
13) Marszałkowski Jerzy
14) Merkel Henryk
15) Mikrut Czesław
16) Robiński Jerzy
17) Sajan Teresa
18) Soloch Bronisława
19) Sosulska Irena
20) Stadnik Janina
21) Struś Urszula Barbara
22) Tchorowska Janina
23) Zdanowicz Tadeusz