„Budowa subregionalnego Centrum Przesiadkowego w Nysie w powiązaniu ze Szprychą Nr 8 CPK”

       

Termin składania ofert upływa w dniu 13 sierpnia 2021 r. o godzinie 12:00

 

 

 

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fc09c58b-bc81-4352-a3f6-16a8536c08a3