Postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych

-  prowadzone są na platformie zakupowej Gminy Nysa.

 

Link do platformy: 

https://platformazakupowa.pl/pn/nysa