Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Nysie
Informuję, że niezależnie od podstawowych rachunków bankowych obsługiwanych przez Urząd Miejski w Nysie, wprowadzone zostały indywidualne rachunki bankowe dla każdego podatnika podatku od nieruchomości, podatnika podatku rolnego, podatnika podatku leśnego, podatnika podatku od środków transportowych, podatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych dochodów (np. opłata za zajęcie pasa drogowego).. Przy dokonywaniu wpłat z tytułu ww. należności proszę posługiwać się indywidualnym rachunkiem bankowym przesłanym do Państwa za pośrednictwem poczty lub wskazanym na decyzjach, nakazach płatniczych lub fakturach.
 W przypadku braku informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego prosimy
o kontakt z:
a) Wydziałem Finansowym pod nr telefonu:
- 77 4080619 w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 77 4080543 lub 77 4080557 w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych,
- 77 4080541 lub 77 4080612 w zakresie innych dochodów,
b) Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa pod nr telefonu:
- 77 4080563 w zakresie opłaty za zajęcie pasa drogowego.
lub na adres nysa@www.nysa.pl - zostanie Państwu podany indywidualny numer rachunku bankowego.
 
Rachunek „Dochody Gminy Nysa” 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809 – wpłaty z tytułu:
- opłaty skarbowej, 
- opłaty od posiadania psów,
- opłaty targowej,
- opłaty na zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych,
- opłaty adiacenckiej, renty planistycznej,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności,
- dzierżawy gruntu i budynków,
- wykupu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- sprzedaży nieruchomości,
- trwałego zarządu,
- pozostałych dochodów oraz opłat. 
 
Rachunek „Sumy depozytowe” 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431 - wpłaty z tytułu:
- wadia,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
Wyjątkowo w sytuacji braku indywidualnego rachunku bankowego można dokonywać wpłat na poniżej wskazane rachunki bankowe:
- 38 1050 1490 1000 0090 8072 5485 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809 - pozostałe należności za wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
W rozliczeniach transgranicznych należy używać  numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC:
- IBAN: PL (tu należy wpisać odpowiedni numer konta, np. IBAN PL 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809)
- kod BIC: INGBPLPW
Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Nysie
Informuję, że niezależnie od podstawowych rachunków bankowych obsługiwanych przez Urząd Miejski w Nysie, wprowadzone zostały indywidualne rachunki bankowe dla każdego podatnika podatku od nieruchomości, podatnika podatku rolnego, podatnika podatku leśnego, podatnika podatku od środków transportowych, podatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych dochodów (np. opłata za zajęcie pasa drogowego).. Przy dokonywaniu wpłat z tytułu ww. należności proszę posługiwać się indywidualnym rachunkiem bankowym przesłanym do Państwa za pośrednictwem poczty lub wskazanym na decyzjach, nakazach płatniczych lub fakturach.
 W przypadku braku informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego prosimy
o kontakt z:
a) Wydziałem Finansowym pod nr telefonu:
- 77 4080619 w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 77 4080543 lub 77 4080557 w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych,
- 77 4080541 lub 77 4080612 w zakresie innych dochodów,
b) Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa pod nr telefonu:
- 77 4080563 w zakresie opłaty za zajęcie pasa drogowego.
lub na adres nysa@www.nysa.pl - zostanie Państwu podany indywidualny numer rachunku bankowego.
 
Rachunek „Dochody Gminy Nysa” 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809 – wpłaty z tytułu:
- opłaty skarbowej, 
- opłaty od posiadania psów,
- opłaty targowej,
- opłaty na zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych,
- opłaty adiacenckiej, renty planistycznej,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności,
- dzierżawy gruntu i budynków,
- wykupu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- sprzedaży nieruchomości,
- trwałego zarządu,
- pozostałych dochodów oraz opłat. 
 
Rachunek „Sumy depozytowe” 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431 - wpłaty z tytułu:
- wadia,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
Wyjątkowo w sytuacji braku indywidualnego rachunku bankowego można dokonywać wpłat na poniżej wskazane rachunki bankowe:
- 38 1050 1490 1000 0090 8072 5485 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809 - pozostałe należności za wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
W rozliczeniach transgranicznych należy używać  numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC:
- IBAN: PL (tu należy wpisać odpowiedni numer konta, np. IBAN PL 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809)
- kod BIC: INGBPLPW
Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Nysie
Informuję, że niezależnie od podstawowych rachunków bankowych obsługiwanych przez Urząd Miejski w Nysie, wprowadzone zostały indywidualne rachunki bankowe dla każdego podatnika podatku od nieruchomości, podatnika podatku rolnego, podatnika podatku leśnego, podatnika podatku od środków transportowych, podatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych dochodów (np. opłata za zajęcie pasa drogowego).. Przy dokonywaniu wpłat z tytułu ww. należności proszę posługiwać się indywidualnym rachunkiem bankowym przesłanym do Państwa za pośrednictwem poczty lub wskazanym na decyzjach, nakazach płatniczych lub fakturach.
 W przypadku braku informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego prosimy
o kontakt z:
a) Wydziałem Finansowym pod nr telefonu:
- 77 4080619 w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 77 4080543 lub 77 4080557 w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych,
- 77 4080541 lub 77 4080612 w zakresie innych dochodów,
b) Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa pod nr telefonu:
- 77 4080563 w zakresie opłaty za zajęcie pasa drogowego.
lub na adres nysa@www.nysa.pl - zostanie Państwu podany indywidualny numer rachunku bankowego.
 
Rachunek „Dochody Gminy Nysa” 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809 – wpłaty z tytułu:
- opłaty skarbowej, 
- opłaty od posiadania psów,
- opłaty targowej,
- opłaty na zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych,
- opłaty adiacenckiej, renty planistycznej,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności,
- dzierżawy gruntu i budynków,
- wykupu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- sprzedaży nieruchomości,
- trwałego zarządu,
- pozostałych dochodów oraz opłat. 
 
Rachunek „Sumy depozytowe” 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431 - wpłaty z tytułu:
- wadia,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
Wyjątkowo w sytuacji braku indywidualnego rachunku bankowego można dokonywać wpłat na poniżej wskazane rachunki bankowe:
- 38 1050 1490 1000 0090 8072 5485 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809 - pozostałe należności za wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
W rozliczeniach transgranicznych należy używać  numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC:
- IBAN: PL (tu należy wpisać odpowiedni numer konta, np. IBAN PL 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809)
- kod BIC: INGBPLPW
 

Informuję, że niezależnie od podstawowych rachunków bankowych obsługiwanych przez Urząd Miejski w Nysie, wprowadzone zostały indywidualne rachunki bankowe dla każdego podatnika podatku od nieruchomości, podatnika podatku rolnego, podatnika podatku leśnego, podatnika podatku od środków transportowych, podatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych dochodów (np. opłata za zajęcie pasa drogowego). Przy dokonywaniu wpłat z tytułu ww. należności proszę posługiwać się indywidualnym rachunkiem bankowym przesłanym do Państwa za pośrednictwem poczty lub wskazanym na decyzjach, nakazach płatniczych lub fakturach.

W przypadku braku informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego prosimy
o kontakt z:
a) Wydziałem Finansowym pod nr telefonu:
    - 77 4080619 w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
    - 77 4080543 lub 77 4080557 w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych,
    - 77 4080541 lub 77 4080612 w zakresie innych dochodów,
b) Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa pod nr telefonu:
    - 77 4080563 w zakresie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

lub na adres nysa@www.nysa.pl - zostanie Państwu podany indywidualny numer rachunku bankowego.
 
Rachunek „Dochody Gminy Nysa” 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809 – wpłaty z tytułu:
- opłaty skarbowej,
- opłaty targowej,
- opłaty na zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych,
- opłaty adiacenckiej, renty planistycznej,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności,
- dzierżawy gruntu i budynków,
- wykupu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- sprzedaży nieruchomości,
- trwałego zarządu,
- pozostałych dochodów oraz opłat. 
 
Rachunek „Sumy depozytowe” 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431 - wpłaty z tytułu:
- wadia,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
Wyjątkowo w sytuacji braku indywidualnego rachunku bankowego można dokonywać wpłat na poniżej wskazane rachunki bankowe:
- 38 1050 1490 1000 0090 8072 5485 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809 - pozostałe należności za wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
W rozliczeniach transgranicznych należy używać  numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC:
- IBAN: PL (tu należy wpisać odpowiedni numer konta, np. IBAN PL 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809)
- kod BIC: INGBPLPW