Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Zamierzenia, programy, strategie

Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 pdf , DiagnozaLista_zadańAnaliza_możliwościAnaliza_SWOTOcena oddziaływanie na środowiskoRaport_konsultacje społeczne , uzasadnienie

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nysa pdf

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 pdf

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nysa na lata 2015–2020
(Uchwała Nr VI/62/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r.) pdf

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa na lata 2016-2023 pdf

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2019 pdf

Program na rzecz Seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023 pdf

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 pdf

Roczny program współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019 pdf

Gminny Program Wspierania Rodziny oraz Rodzin Zastępczych spokrewnionych na lata 2018-2020 pdf

Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Nysa na lata 2016-2020 pdf

Gminny program dla rodzin wielodzietnych pn. "Nyska Karta Dużej Rodziny" pdf, zmiana uchwały pdf

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2017-2021 pdf

PARTNERSTWO NYSKIE 2020
Strategia Rozwoju Transportu pdf
Strategia Rynku Pracy pdf
Strategia Rozwoju Społecznego pdf

Strategia Oświatowa Gminy Nysa 

 

 

Załączniki

Gminny_Program_Opieki_nad_Zabytkami_na_lata_2018_2021(2) (6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IV_35_18 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LVIII_869_18_GPPiRPA (961.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Program na Rzecz Seniorow 2014-2023 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wieloletni program na lata 2015-2020 (256.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XLVI_685_17-wspieranie rodziny na lata 2018-2020 (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV_209_15 program zdrowia psychicznego (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXVII_418_16 nyska karta duzej rodziny-1 (199.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXVIII_442_16 strategia (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXVIII_443_16 Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii (4.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZMIANA_NKDR (259.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Strategia_Rozwoju_Spolecznego_OFPN2020 (11.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STRATEGIA_ROZWOJU_TRANSPORTU_OBSZARU_FUNKCJONALNEGO_PARTNERSTWO_NYSKIE_2020 (4.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Strategia_Rynku_Pracy_OFPN2020_FINAL (12.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UCHWALA_NR_XXXII_481_17_GMINNY_PROGRAM_REWITALIZACJI_GMINY_NYSA (7.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ocena Oddzia na Srodowisko_Strategia Nysa_2BA (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
raport z konsultacji spolecznych strategii (8.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Strategia Gminy Nysa 2014-2023 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie i podsumowanie SOOS_2BA (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal nr 1 Diagnoza (5.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal nr 2 Lista zadan (292.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal nr 3 Analiza mozliwosci (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal nr 4 Analiza SWOT (995.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LVIII_870_18_program_współpracy_2019 (867.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
strategia_oswiatowa (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Sokołowska
Data wprowadzenia:2019-06-26 12:59:18
Opublikował:Agnieszka Sokołowska
Data publikacji:2019-06-26 13:22:04
Ostatnia zmiana:2019-10-24 09:00:21
Ilość wyświetleń:3534