Spośród członków organizacji, reprezentujących środowiska seniorów, emerytów, rencistów oraz instytucji realizujących na ich rzecz działania na kadencję 2016-2020 w dniu 25 października 2016r. wybrano 23 Radnych Seniorów:

1. Bajorek Danuta – Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów

2. Bargieła Danuta

3. Biała-Cebula Maria

4. Czepil Elżbieta

5. Duda Krystyna

6. Dudek Henryk

7. Hanasz Teresa

8. Jedynak Antoni

9. Klockowska Maria

10. Kogut Władysław

11. Korbus Elżbieta

12. Łabędzka Danuta

13. Marszałkowski Jerzy

14. Merkel Henryk

15. Mikrut Czesław

16. Piekarska Franciszka

17. Politańska Franciszka

18. Robiński Jerzy

19. Rogowski Ryszard – Przewodniczący Rady Seniorów

20. Sajan Teresa

21. Stadnik Janina

22. Tchorowska Janina

23. Zdanowicz Tadeusz – Wiceprzewodniczący Rady Seniorów