Spośród członków organizacji, reprezentujących środowiska seniorów, emerytów, rencistów oraz instytucji realizujących na ich rzecz działania na kadencję 2012-2016 wybrano 23 Radnych Seniorów:
1. Bajorek Danuta – Sekretarz Rady Seniorów
2. Bargieła Danuta
3. Borowa Helena
4. Bułka Adam
5. Ciosmak Roman
6. Czepil Elżbieta
7. Duda Krystyna – Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów
8. Hanasz Teresa
9. Jedynak Antoni
10.Klockowska Maria
11.Knopiński Kazimierz-Janusz
12.Łużny Mieczysław – Przewodniczący Rady Seniorów
13.Maćków Stanisław
14.Marszałkowski Jerzy
15.Mikrut Czesław
16.Paluch Józef – Wiceprzewodniczący Rady Seniorów
17.Robiński Jerzy
18.Sajan Teresa
19.Tchorowska Janina
20.Wróbel Jadwiga
21.Zacharski Tadeusz
22.Zaręba Anna
23.Zawór Jerzy