Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie  publicznego transportu zbiorowego

W załączeniu pełna treść ogłoszenia