Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Wykaz jednostek (0)
        Jednostki Organizacyjne (9)
            Oświadczenia majątkowe (0)
                Centrum Integracji Społecznej (0)
                Dzienny Dom Pobytu (1)
                Gminny Zarząd Oświaty (1)
                Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna (1)
                Nyski Dom Kultury (1)
                Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Jednostki Pomocnicze (0)
            Sołectwa (2)
        Spółki Gminne (0)
            Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. (6)
            Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. (6)
            Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o. (6)
            Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. z o.o. (6)
            STAL Nysa S.A. (5)
            Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o. (6)
            Projekt Municypalny Nysa SIM Sp. z o. o. (4)
            EkoNysa Sp. z o.o. (1)
    Konsultacje społeczne (31)
    Programy (1)
    Nieodpłatna pomoc prawna (1)
    WYBORY (0)
        Wybory Parlamentarne 2019 (2)
        Wybory Prezydenckie 10 maja 2020r. (2)
        Wybory prezydenckie 28 czerwca 2020r. i 12 lipca 2020 r. (3)
        Wybory Parlamentarne 2023 r. (3)
        Referendum 2023 r. (1)
        Wybory Samorządowe 2024 r. (4)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 (3)
    Powszechny Spis Rolny 2020 r. (1)
    Narodowy Spis Powszechny 2021 (1)

Urząd Miejski
    Władze (1)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        2019 (228)
        2020 (373)
        2021 (421)
        2022 (418)
        2023 (478)
        2024 (226)
    Planowanie Przestrzenne (0)
        Plan ogólny (3)
        Plany miejscowe (0)
            Procedowane plany (0)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Łąkowej, Jana Karola Chodkiewicza i Alei Wojska Polskiego (2)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Średnia Wieś (2)
            Akty planowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem (1)
            Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność aktów planowania przestrzennego (0)
        Wnioski o sporządzenie lub zmianę planów ogólnych lub planów miejscowych (aktualizowane w cyklu miesięcznym) (2)
        Uchwały w sprawie aktualności planu ogólnego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (1)
        Wieloletni Program Sporządzania planów (0)
        Ustalanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (2)
        Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego (6)
        Ustalanie warunków zabudowy (2)
        Zintegrowane plany inwestycyjne (0)
        Opracowanie ekofizjograficzne (1)
        Inne (3)
        Archiwum (0)
    Struktura organizacyjna (0)
        Audytor Wewnętrzny (AW) (1)
        Biuro Prawne (BP) (1)
        Doradca do Spraw Bezpieczeństwa i Organizacji Pozarządowych (DB) (0)
        Wydział Rozwoju Polityki Społecznej (PS) (4)
            Sprawy lokalowe (2)
            Archiwum (4)
            Sprawozdania (4)
        Wydział Finansowy (FN) (1)
        Wydział Planowania Przestrzennego (PP) (1)
            Obwieszczenia (0)
            Wykaz decyzji (0)
            Archiwum (0)
        Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GN) (1)
            Obwieszczenia (19)
        Wydział Rozwoju Infrastruktury (IR) (1)
        Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa (GKD) (1)
            Orzeczenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie (38)
            Stawki opłat za wodę i ścieki (2)
            Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nysa (5)
            Obwieszczenia (1)
        Wydział Spraw Obywatelskich (SO) (1)
            Zgromadzenia publiczne (1)
            Statystyka ludności (1)
        Wydział Administracyjno-Organizacyjny (AO) (1)
            Stypendia Burmistrza (3)
            Patronat Burmistrza Nysy nowe (1)
            Materiały promocyjne (1)
            Analiza przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków (2)
        Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków (KST) (1)
            Obwieszczenia (2)
        Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska (RW) (2)
            Ochrona Środowiska nowe (249)
            Kontrole (2)
            Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej (2)
        Wydział Informatyki (INF) (1)
        Straż Miejska (SM) (2)
        Urząd Stanu Cywilnego (USC) (1)
        Biuro do Spraw Kodeksu Krajobrazoego (KK) (2)
        Kancelaria i Archiwum Zakładowe (KA) (1)
        Biuro Zamówień Publicznych (BZP) (1)
        Biuro Bezpieczeństwa (BB) (5)
        Biuro do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) (1)
        Biuro do Spraw Inwestorów i Działalności Gospodarczej (1)
            Działalnosć Gospodarcza (6)
        Inspektor Ochrony Danych (IOD) (3)
        Samodzielne Stanowisko do Spraw Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych (NW) (1)
        Samodzielne Stanowisko do Spraw Informacji Publicznej (IP) (1)
    Kontrole (0)
        Zewnętrzne (5)
        Wewnętrzne (0)
    Kontrola zarządcza (1)
    Rejestry i ewidencje (1)
    Praca w Urzędzie (114)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Burmistrza i Zastępców (5)
        Pracowników Urzędu Miejskiego (5)
        Prezesów Spółek (0)
            Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. (4)
            Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o. (2)
            Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o. (1)
            Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. (1)
            Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. (1)
            STAL Nysa S. A. (1)
            EkoNysa Sp z o.o. (1)
            Projekt Municypalny Nysa SIM Sp. z o.o. (1)
        Dyrektorów Jednostek Samorządowych (0)
            Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie (5)
            Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie (5)
            Dzienny Dom Pobytu w Nysie (5)
            Nyski Dom Kultury (5)
            Gminny Zarząd Oświaty w Nysie (5)
            Centrum Integracji Społecznej w Nysie (5)
            Żłobek Miejski nr 1 (2)
            Żłobek Miejski nr 2 (1)
            Żłobek Miejski nr 3 (2)
            Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białej Nyskiej (1)
            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goświnowicach (1)
            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopernikach (2)
            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwnicy (1)
            Przedszkole nr 1 w Nysie (1)
            Przedszkole nr 5 - Integracyjne w Nysie (2)
            Przedszkole nr 6 w Nysie (1)
            Przedszkole nr 8 w Nysie (2)
            Przedszkole nr 9 w Nysie (1)
            Przedszkole nr 10 w Nysie (1)
            Przedszkole nr 12 w Nysie (1)
            Przedszkole nr 14 w Nysie (3)
            Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie (1)
            Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Powstańców Sląskich w Nysie (1)
            Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie (2)
            Szkoła Podstawowa nr 5 im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie (1)
            Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie (1)
        Osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Nysy (14)
        Formularz oświadczenia (1)
    Petycje (1)
        2019 (12)
        2020 (12)
        2021 (17)
        2022 (17)
        2023 (14)
        2024 (13)
    Rewitalizacja (2)
    Zasłużony dla Ziemi Nyskiej (1)
    Honorowy Obywatel Miasta Nysy (1)

Rada Miejska
    Informacje ogólne (1)
    Sesje nowe (0)
        Porządek sesji (0)
            2019 nowe (8)
            2020 (14)
            2021 (18)
            2022 (16)
            2023 (17)
            2024 (7)
        Projekty uchwał (1)
            2019 nowe (8)
            2020 (14)
            2021 (18)
            2022 (16)
            2023 (17)
            2024 (6)
        Protokoły Sesji (0)
            2019 (10)
            2020 (15)
            2021 (18)
            2022 (16)
            2023 (17)
            2024 (6)
        Uchwały Rady Miejskiej 2019 - 2022 nowe (854)
        Uchwały Rady Miejskiej od roku 2023 (0)
            2023 (204)
            2024 (115)
        Nagrania - Sesji Rady Miejskiej w Nysie (1)
    Komisje Rady Miejskiej (2)
        Terminy posiedzeń (0)
            2023 rok (8)
            2024 rok (6)
        Komisja Urbanistyki i Rolnictwa (0)
            2024 (3)
            2023 (13)
            2022 (12)
            2021 (12)
            2020 (12)
            2019 (10)
        Komisja Rewizyjna (0)
            2024 (3)
            2023 (14)
            2022 (13)
            2021 (13)
            2020 (11)
            2019 (10)
        Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (0)
            2024 (3)
            2023 (11)
            2022 (13)
            2021 (18)
            2020 (14)
            2019 (7)
        Komisja Kultury i Kultury Fizycznej (0)
            2024 (3)
            2023 (12)
            2022 (11)
            2021 (11)
            2020 (5)
            2019 (8)
        Komisja Finansów (0)
            2024 (3)
            2023 (18)
            2022 (17)
            2021 (20)
            2020 (16)
            2019 (9)
        Komisja Oświaty i Polityki Społecznej (0)
            2024 (4)
            2023 (8)
            2022 (13)
            2021 (14)
            2020 (11)
            2019 (8)
    Interpelacje i zapytania radnych (297)
    Komunikaty (3)
    Oświadczenia majątkowe radnych (0)
        VIII kadencja (2018-2023) (4)

Rada Młodzieżowa
    Informacje ogólne (1)
    VI kadencja Młodzieżowej Rady w Nysie (2023 – 2025) (1)
    V kadencja Młodzieżowej Rady w Nysie (2021 – 2023) (1)
    IV kadencja (2018 – 2020) (1)
    III kadencja Młodzieżowej Rady w Nysie (2016 - 2018) (1)
    II kadencja Młodzieżowej Rady w Nysie (2014 - 2016) (1)
    I kadencja Młodzieżowej Rady w Nysie (2012 - 2014) (1)

Rada Seniorów
    I kadencja Rady Seniorów (2012r. - 2016r.) (1)
    II kadencja Rady Seniorów (2016r - 2020r.) (1)
    III kadencja Rady Seniorów (2020r. - 2024r.) (1)
    Informacje ogólne (1)

Finanse i mienie
    Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców (0)
        Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców (1)
    Sprawozdania finansowe (0)
        2019 rok (1)
        2020 rok (1)
        2021 rok (1)
        2022 rok (1)
        2023 rok (1)
    Budżet (1)
        Projekt budżetu Gminy Nysa (4)
        Projekt uchwały Gminy Nysa w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (3)
        Informacja z wykonania budżetu Gminy Nysa (9)
        Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Nysa - art. 37 ustawy o finansach publicznych (20)
        Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu (41)
    Ulgi, odroczenia, umorzenia (6)
    Placówki oświatowe - dotacje (6)

Rachunki bankowe
    Rachunki bankowe (1)

Zamówienia publiczne; konkursy; sprzedaż, dzierżawa nieruchomości
    Zaproszenie do składania ofert < 130.000 PLN (1)
    Ogłoszenia o zamówieniach > 130.000 PLN nowe (1)
    Konkursy na realizację zadań publicznych (63)
    Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości (18)
    Archiwum - zamówiena publiczne (595)
    Sprzedaż majątku (0)
    Archiwum - sprzedaż (331)
    Plan postępowań (5)
    Ogłoszenia wstępne i inne informacje dot. zamówień publicznych (1)
    Rządowy Program Odbudowy Zabytków - postępowania zakupowe (4)

Prawne podstawy działania
    Statut Gminy Nysa (1)
    Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Nysie (13)

Informacje
    Elektroniczna skrzynka podawcza (1)
    Dostępność (8)
    Wykaz informacji o środowisku (1)
    Cyberbezpieczeństwo (1)
    Informacje na temat preferencyjnego zakupu węgla (1)
    Dostęp do informacji publicznej (1)

Materiały promocyjne