1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nysie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a ( siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej)

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej :

Poniedziałek  w godzinach 14 oo - 18 oo

Wtorek w godzinach 14 oo - 18 oo  

Środa  w godzinach 14 oo - 18 oo  

Czwartek  w godzinach 8 oo – 12 oo- specjalizacja - prawo rodzinne

W tym punkcie udzielana  nieodpłatna pomoc prawna  jest  przez radcę prawnego.

 

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nysie przy ul. Słowiańskiej 19,   pok. 3

 ( siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie )

 

 Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej :

            Wtorek -  w godzinach  11oo - 15 oo

            Środa  -  w godzinach  11oo -15 oo  specjalizacja- mediacja i  inne porady

            Czwartek    w godzinach  14 oo - 18 oo

            Piątek    w godzinach  11oo -15 oo

  W tym punkcie udzielana nieodpłatna pomoc prawna  świadczona jest przez adwokatów. 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU NYSKIEGO W 2024 r.

Poradnictwo rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach

Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice

tel. 77 435 76 93

strona internetowa: www.pakoslawice.pl

e-mail: ops@pakoslawice.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek 700 -1500

środa 700 – 1600 , piątek 700 - 1400

Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: pomoc specjalistyczna, poradnictwo rodzinne,

dla mieszkańców Gminy Pakosławice.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie

ul. Reymonta 4, 48-317 Korfantów

tel. 77 431 90 50

strona internetowa: https://bip.korfantow.pl

e-mail: korfaops@interia.pl

poniedziałek 730 - 1700

wtorek – czwartek 730 - 1530

piątek 730 – 1400

Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: poradnictwo prawne, wsparcie psychologiczne,

pomoc w załatwianiu spraw urzędowych ( ZUS, KRUS, PUP ,itp.), dla mieszkańców Gminy

Korfantów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku

48-388 Kamiennik, ul. T. Kościuszki 2/3

strona internetowa: https://kamiennik.ops.com.pl

e-mail:ops@kamiennik.ops.com.pl

telefon: 774 312 300

Od poniedziałku do piątku - 715 - 1515

Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: pomoc z zakresu prowadzenia gospodarstwa

domowego, dla mieszkańców Gminy Kamiennik.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

ul. Piastowska 33 a, 48-300 Nysa

strona internetowa: www.pcprnysa.pl

e-mail: pcprnysa@poczta.onet.pl

tel. 77 448 25 25

Wtorek i czwartek 1600 – 1800 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi:

• udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób lub rodzin w sytuacji kryzysu w tym

doświadczających przemocy,

• pomoc dla osób uzależnionych behawioralnie oraz od substancji psychoaktywnych,

• pomoc osobom współuzależnionym,

• prowadzenia wsparcia osób/rodzin w celu rozwiązywania kryzysów rodzinnych,

zapobiegania przemocy w rodzinie i rozpadowi rodziny. Wzmacnianie rodziny w zakresie

problemów wychowawczych. Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Pomoc w dziedzinie seksuologii.

Pomoc dla mieszkańców Powiatu Nyskiego

Ośrodek Promocji, Edukacji i Terapii Rodzinie w Nysie

ul. E. Gierczak 2, 48-300 Nysa

rejestracja i szczegółowe informacje na stronie Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia :

https:// dfoz.pl lub pod nr telefonu 77/442 55 50

Poniedziałek – Piątek 800 - 1600

Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: terapia indywidualna dla osób dorosłych,

systemowa terapia rodziny, diagnostyka i terapia dla dzieci, grupy wsparcia, warsztaty i zajęcia

integracyjne oraz profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodzin z dziećmi.

Pomoc dla mieszkańców Województwa Opolskiego.

Poradnictwo psychologiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach

ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce

tel. 77 431 84 83, 503 573 719

Spotkania odbywają w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach 1600 – 1900

strona internetowa: https://gops.skoroszyce.pl

e-mail: gops@skoroszyce.pl

Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: pomoc psychologa, dla mieszkańców Gminy

Skoroszyce.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie

ul. Henryka Sienkiewicza 4B, 48-385 Otmuchów

tel. 77 439 07 55

wtorek 830- 1030

strona internetowa: http://www.opsotmuchow.pl

e-mail: ops@otmuchow.pl

Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: wsparcie psychologiczne, dla mieszkańców Gminy

Otmuchów.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

ul. Piastowska 33 a, 48-300 Nysa

tel. 77 448 25 25

wtorek i czwartek 1600 – 1800 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

strona internetowa: www.pcprnysa.pl

e-mail: pcprnysa@poczta.onet.pl

Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób lub

rodzin w sytuacji kryzysu w tym doświadczających przemocy, dla mieszkańców Powiatu Nyskiego.

Centrum Psychologii Zdrowia Dormed

Poradnia Opieki Psychicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

ul. Czarneckiego 4A, 48-303 Nysa

tel. 77/427 10 85

Poniedziałek – Piątek 800 – 2000

strona internetowa: http://zozdormed.pl

e-mail: dormed.nysa@interia.pl

Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dzieci i

młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach

ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a

także ich rodziny lub opiekunów prawnych.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nysie

ul. Słowiańska 17, 48-300 Nysa

tel. 77/ 40 93 915

godziny : 7.30-15.30

e-mail: pppnysa@o2.pl

strona internetowa: pppnysa.pl

Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: pomoc psychologiczna dla dzieci oraz ich rodziców

od momentu urodzenia aż do końca ich edukacji z terenu Powiatu Nyskiego.

Poradnictwo pedagogiczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie

ul. Reymonta 4, 48-317 Korfantów

tel. 77 431 90 50

poniedziałek 730 - 1700

wtorek – czwartek 730 - 1530

piątek 730 – 1400

strona internetowa: https://bip.korfantow.pl

e-mail: korfaops@interia.pl

Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: praca z rodzinami dysfunkcyjnymi, praca z

asystentem rodziny. Pomoc dla mieszkańców Gminy Korfantów.

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

Zakres poradnictwa OPS-ów : pomoc osobom i rodzinom w szczególności z powodu : ubóstwa,

sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie,

potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo –

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i

wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki

opiekuńczo – wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

alkoholizmu lub narkomani, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie

ul. Henryka Sienkiewicza 4B, 48-385 Otmuchów

tel. 77 439 07 55

poniedziałek w godz. 800– 1600

wtorek – piątek w godz. 700 – 1500

strona internetowa: http://www.opsotmuchow.pl

e-mail: ops@otmuchow.pl

Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Otmuchów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 32a, 48-370 Paczków

tel. 77 431 62 09

poniedziałek – piątek w godz. 700 – 1500

strona internetowa: http://paczkow.naszops.pl

e-mail: opspaczkow@poczta.onet.pl

Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Paczków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach

ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce

tel. 77 431 84 83

godziny pracy – 700 – 1500

strona internetowa: https://gops.skoroszyce.pl

e-mail: gops@skoroszyce.pl

Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Skoroszyce.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie

ul. Reymonta 4, 48-317 Korfantów

tel. 77 431 90 50

poniedziałek 730 - 1700

wtorek – czwartek 730 - 1530

piątek 730 – 1400

e-mail: korfaops@interia.pl

strona internetowa: https://bip.korfantow.pl

Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Korfantów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku

48-388 Kamiennik, ul. T. Kościuszki 2/3

telefon: 774 312 300

Od poniedziałku do piątku - 715 - 1515

e-mail:ops@kamiennik.ops.com.pl

strona internetowa: https://kamiennik.ops.com.pl

Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Kamiennik.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach

Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice

tel. 77 435 76 93

poniedziałek, wtorek, czwartek 700 -1500

środa 700 – 1600 , piątek 700 - 1400

e-mail: ops@pakoslawice.pl

strona internetowa: www.pakoslawice.pl

Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Pakosławice.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-300 Nysa

tel. 77 4472370, 77 4333556

Od poniedziałku do piątku - 700 -1500

e-mail : opsnysa@op.pl

strona internetowa: http://www.ops-nysa.pl

Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Nysa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach

ul. Tadeusza Zawadzkiego 33

tel.: 77 4311683

od poniedziałku do piątku: od godz. 7:00 do godz. 15:00

e-mail: opslambinowice@op.pl

strona internetowa: https://lambinowice.naszops.pl

Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Łambinowice.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach

Aleja Jana Pawła II 14, 48-340 Głuchołazy

tel. 77/4036222

Pn.-Pt.: 7:00 - 15:00

e-mail : ops@ops-glucholazy.pl

strona internetowa: https://www.ops-glucholazy.pl

Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Głuchołazy.

Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemow alkoholowych i innych

uzależnień

Punkt konsultacyjny (poradnictwo prawne, informacyjno- wspierające, psychologiczne)

ul. Kościuszki 33, 48-340 Głuchołazy

tel. 502 341 936 - dostępny w godzinach świadczenia usług poradnictwa prawnego,

psychologicznego oraz w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Poradnictwo prawne – drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 1515 – 1715

Poradnictwo psychologiczne - pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 1515 – 1715

Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – pierwszy i trzeci czwartek miesiąca

w godzinach 1515 – 1715

Poradnictwo psychologiczne dla dzieci z rodzin gdzie występuje problem alkoholowy oraz

przemoc, a także stwarzających problemy wychowawcze - w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca

godzinach 1500 – 1900

Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Głuchołazy.

Punkt Konsultacyjny w Łambinowicach

ul. T. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice

tel. 77 431 13 00

środa - 800 - 1300

strona internetowa: https://lambinowice.pl

Zakres, kryteria dostępu do usługi : dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, dla

mieszkańców Gminy Łambinowice.

Punkt Profilaktyczno-Konsultacyjny w Korfantowie

ul. Sienkiewicza 2/1b, 48-317 Korfantów

tel. 77 434 38 74

wtorek 1500 – 1800

środa 1500 – 1700

Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których

występuje problem alkoholowy, w tym pomoc psychologa i konsultanta do spraw uzależnień, dla

mieszkańców Gminy Korfantów.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie

ul. Sienkiewicza 2/1b, 48-317 Korfantów

tel. 77 434 3874

w razie potrzeb co drugi czwartek 1530 – 17.30

Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których

występuje problem alkoholowy,w tym pomoc psychologa i konsultanta do spraw uzależnień,

dla mieszkańców Gminy Korfantów.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie

ul. KEN 1a, 48-300 Nysa

tel. 77 44 72 403

e-mail: kontakt@ops-nysa.pl

czwartek 1530 – 1830

Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których

występuje problem alkoholowy, dla mieszkańców Gminy Nysa.

Punkt Konsultacyjny Dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Paczkowie

ul. Słowackiego 4, 48-370 Paczków

tel. 77 431 79 68

poniedziałek 1300 – 1700

piątek 800 – 1400

Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których

występuje problem alkoholowy, dla mieszkańców Gminy Paczków.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienniku

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamienniku

tel. 77/4312 135 wew. 23 (kontakt w godzinach pracy urzędu) tj: Poniedziałek – 7.15 – 16.00,

Wtorek – Czwartek 7.15 – 15.15, Piątek 7.15- 14.30

więcej informacji na stronie : http://kamiennik.pl/1375/gminna-komisja-rozwiazywaniaproblemow-

alkoholowych.html

Komisja zbiera się w miarę potrzeb ( nie rzadziej niż raz w miesiącu).

Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których

występuje problem alkoholowy, dla mieszkańców Gminy Kamiennik.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skoroszycach

ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce

tel. 77 431 84 83

Dyżur w każdą środę miesiąca w godzinach od 15.00- 16.00

Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów

alkoholowych, dla mieszkańców Gminy Skoroszyce.

Poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Punkt konsultacyjny (poradnictwo prawne, informacyjno - wspierające, psychologiczne)

ul. Kościuszki 33, 48-340 Głuchołazy

tel. 502 341 936 - dostępny w godzinach świadczenia usług poradnictwa prawnego,

psychologicznego oraz w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Poradnictwo prawne – drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 1515 – 1715

Poradnictwo psychologiczne - pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 1515 – 1715

Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – pierwszy i trzeci czwartek miesiąca

w godzinach 1515 – 1715

Poradnictwo psychologiczne dla dzieci z rodzin gdzie występuje przemoc, a także stwarzających

problemy wychowawcze - w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca godzinach 1500 – 1900

Kryteria dostępu usługi: mieszkańcy Gminy Głuchołazy.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

ul. Piastowska 33 a, 48-300 Nysa

tel. 77 448 25 25

wtorek i czwartek 1530 – 1800 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

Zakres, kryteria dostępu do usługi:

• udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób lub rodzin w sytuacji kryzysu w tym

doświadczających przemocy,

• pomoc dla osób uzależnionych behawioralnie oraz od substancji psychoaktywnych,

• pomoc osobom współuzależnionym,

• prowadzenia wsparcia osób/rodzin w celu rozwiązywania kryzysów rodzinnych,

zapobiegania przemocy w rodzinie i rozpadowi rodziny. Wzmacnianie rodziny w zakresie

problemów wychowawczych. Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Pomoc w dziedzinie seksuologii.

Dla mieszkańców Powiatu Nyskiego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie

ul. KEN 1a, 48-300 Nysa

tel. 77 44 72 403

e-mail: kontakt@ops-nysa.pl

czwartek 1530 – 1830

Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których

występuje problem alkoholowy, dla mieszkańców Gminy Nysa.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie

ul. KEN 1a, 48-300 Nysa

tel. 77 44 72 370

e-mail: kontakt@ops-nysa.pl

poniedziałek – piątek w godz. 700 – 1500

Zakres, kryteria dostępu do usługi: wsparcie osób i rodzin , w których występuje problem

przemocy, dla mieszkańców Gminy Nysa.

Urząd Gminy Łambinowice

ul. T. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice

tel. 77 431 13 00

piątek 1200 – 1530

Zakres, kryteria dostępu do usługi: wsparcie osób i rodzin , w których występuje problem

przemocy, dla mieszkańców Gminy Łambinowice.

Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku

48-388 Kamiennik, ul. T. Kościuszki 2/3

e-mail: ops@kamiennik.ops.com.pl

tel. 774 312 300

Zespół działający przy OPS Kamiennik w godz. 715 - 1515

Zakres, kryteria dostępu do usługi: wsparcie osób i rodzin , w których występuje problem

przemocy, dla mieszkańców Gminy Kamiennik.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skoroszycach

ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce

tel. 77 431 84 83

Zespół działający przy OPS Skoroszyce w godz. 700- 1500

Zakres, kryteria dostępu do usługi: wsparcie osób i rodzin , w których występuje problem

przemocy, dla mieszkańców Gminy Skoroszyce.

Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

ul. Piastowska 33 a, 48-300 Nysa

tel. 77 448 25 25

wtorek i czwartek 1600 – 1800 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

strona internetowa: www.pcprnysa.pl

e-mail: pcprnysa@poczta.onet.pl

Zakres, kryteria dostępu do usługi:

• Udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób lub rodzin w sytuacji kryzysu w tym

doświadczających przemocy,

• Pomoc dla osób uzależnionych behawioralnie oraz od substancji psychoaktywnych,

• Pomoc osobom współuzależnionym,

• Prowadzenia wsparcia osób/rodzin w celu rozwiązywania kryzysów rodzinnych,

zapobiegania przemocy w rodzinie i rozpadowi rodziny. Wzmacnianie rodziny w zakresie

problemów wychowawczych. Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Pomoc w dziedzinie seksuologii.

Pomoc dla mieszkańców Powiatu Nyskiego.

Poradnictwo dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa

tel. 77 448 99 11

fax : 77 448 99 17

od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500

strona internetowa : https://praca.gov.pl/

e-mail: sekretariat@nysa.praca.gov.pl

Rejestracja osob bezrobotnych oraz poszukujących pracy odbywa się w godzinach

od 7:00 do 15:00.

Dla Państwa wygody dostępna jest rownież rejestracja przez internet : https://praca.gov.pl

Zakres, kryteria dostępu do usługi – osoby bezrobotne i poszukujące pracy z terenu Powiatu

Nyskiego.

Poradnictwo dla osob pokrzywdzonych przestępstwem

Lokalny Punkt Poszkodowanym Przestępstwem w Nysie prowadzony przez :

Diecezjalną Fundację Ochrony Życia z Opola

ul. E. Gierczak 2, 48-300 Nysa

tel. 885 655 027

dyżur w poniedziałki i wtorki w godz. 1500 - 2000

e-mail : lpp nysa @dfoz.pl

strona internetowa: www.dfoz.pl

Zakres, kryteria dostępu do usługi: dla osób/ rodzin pokrzywdzonych przestępstwem z terenu

Powiatu Nyskiego.

Poradnictwo z zakresu praw konsumentow

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa

pokój nr 217 (I piętro)

tel. 77/ 408 50 63

od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530

strona internetowa: http://bip.spnysa.nv.pl/Article/get/id,18003.html

Zakres, kryteria dostępu do usługi: sprawy konsumenckie dla mieszkańców Powiatu Nyskiego.

Poradnictwo z zakresu prawa pacjenta

Punkt Obsługi Klientów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia w Nysie

ul. Piastowska 33, parter pok. nr 101, 48-300 Nysa

tel. 77 408 50 74

w godz. 7.30- 15.30

Telefoniczna informacja Pacjenta – 800 190 590

e-mail:

• zpo.zlecenia@nfz-opole.pl – w sprawie potwierdzania zleceń na wyroby medyczne

• kancelaria@nfz-opole.pl – w pozostałych sprawach dla świadczeniobiorców i

świadczeniodawców

• ekuz@nfz.gov.pl ( w przypadku turystycznych wniosków EKUZ)

• ekuz.praca@nfz.gov.pl ( w przypadku oddelegowania na podstawie A1)

strona internetowa: http://www.nfz-opole.pl

Adres do tradycyjnej poczty:

Opolski Odział Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Ozimska 72A

45-310 Opole

Zakres, kryteria dostępu do usługi: poradnictwo w sprawach pacjenta dla pacjentów NFZ.

Rzecznik Praw Pacjenta

w zakresie ochrony praw pacjenta

Biuro RPP

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

800 190590 - Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą: rezerwacja@rpp. gov.pl lub (22)532 82 43

dostępność: pn. - pt. godz. 08:00-20:00

https://www.bpp.gov.pl

e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Zakres, kryteria dostępu – ochrona praw pacjenta, z porad może korzystać każdy kto ma poczucie

łamania praw pacjenta.

Narodowy Fundusz Zdrowia-Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego: prawa pacjenta,leczenie w kraju i poza granicami,

kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

Infolinia Centralna 800 190 590 ( kontakt całodobowy , 7 dni w tygodniu)

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

dostępność : pn.- pt. godz. 08:00-16:00

http://www.nfz.gov.pl

infolinia@nfz.gov.p

Kryteria dostępu do usługi: każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem

zdrowotnym.

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

SIEDZIBA - ul. Żurawia 4 A,00-503 Warszawa

Telefon - (22) 461 60 00

KORESPONDENCJA - Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

tel: 801 801015 - Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

dostępność: pn.- pt. godz. 08:00-17:00

strona internetowa: http://www.niepelnosprawni.gov.pl

e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Zakres, kryteria dostępu – w zakresie ochrony praw osób niepełnosprawnych, z porad mogą

korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób

niepełnosprawnych.

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania

Biuro RPD

ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00.fax.: (22) 583 66 96

pn.-pt. godz. 08.15-16.15

tel: 800 121 212 - Bezpłatna infolinia

dostępność: pn.-pt. godz.08:15-20:00

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a

doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

e-mail: rpd@brpd.gov.pl

Zakres, kryteria dostępu – Z zakresu Ochrony Praw dziecka , sprawy przemocy, relacji

rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych. Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest

świadkiem.

Poradnictwo z zakresu ubezpieczeń społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Nysie

48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 3

Godziny obsługi klientów poniedziałek – w godz. 800 - 1800

wtorek- piątek – w godz. 800 - 1500

tel: 77 408-77-00/01

strona internetowa: www.zus.pl

Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: 22 560 16 00 – konsultanci są

dostępni poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 18.00

strona internetowa: http://www.zus.pl/o-zus/kontakt-centrum-obslugi-telefonicznej-cot

Zakres, kryteria dostępu o usługi: informacja i obsługa z zakresu ubezpieczeń społecznych,

mieszkańcy Powiatu Nyskiego.

Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji: pomoc techniczna, składki, renty, emerytury.

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas

wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali : (22) 667 10 00

tel: (22) 560 16 00 - Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

dostępność: pn. pt. godz.07:00 18:00

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cote-

mail: cot@zus.p

Kryteria dostępu do usługi: adresaci porad:ubezpieczeni, płatnicy, lekarze .

Poradnictwo z zakresu prawa pracy

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

ul. Oleska 121 „C”

45-231 Opole

tel. 77 47 00 900

fax. 77 45 74 207

Godziny urzędowania : poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30

e-mail: kancelaria@opole.pip.gov.pl

strona internetowa: https://opole.pip.gov.pl

Zakres, kryteria dostępu do usługi: porady z zakresu prawa pracy , ogólnie dostępny.

Poradnictwo z zakresu prawa podatkowego

Urząd Skarbowy w Nysie

ul. Bolesława Krzywoustego 23, 48-300 Nysa

tel. centrala/ sekretariat – 77 408 08 00

e-mail: us.nysa@mf.gov.pl

strona internetowa: https://www.opolskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-nysie

Godziny pracy urzędu: poniedziałek w godz. 8.00-18.00

wtorek- piątek w godz. 8.00- 15.00

Zakres, kryteria dostępu do usługi: poradnictwo z zakresu prawa podatkowego , podatnicy z rejonu

działania urzędu.

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko- Biała

tel: 801 055055 (z tel. stacjonarnych.), (22) 330 03 30 z tel. komórkowych.

+ 48 (22)33 00 330 ( z tel. zagranicznych).

Koszt zgodnie z taryfą operatora

dostępność: pn.-pt. godz. 08:00-18:00

strona internetowa: www.kis.gov.pl

więcej:https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkow a

Kryteria dostępu do usługi: z porad może skorzystać każdy podatnik.

Poradnictwo dla osob będących w sporze z innymi podmiotami rynku

finansowego

Rzecznik Finansowy ( Ubezpieczonych)

Biuro Rzecznika Finansowego

ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa

- 22 333 73 28 – w godzinach 9.00-14.00, dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu ubezpieczeń

gospodarczych

- 22 333 73 25 – w godzinach 8.00-16.00 dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu problemów z

bankami i na rynku kapitałowym

- 508 810 370 – w godzinach 12.00-14.00 dyżur telefoniczny ekspertów dla członków Otwartych

Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób

korzystających z indywidualnych kont emerytalnych

Porady eksperta e- mail: porady@rf.gov.pl ( czas oczekiwania na odpowiedz e- mailową ok. 2

tygodni)

Informacja dotycząca statusu wniosku skierowanego do Rzecznika Finansowego udzielana jest

telefonicznie w godzinach 10:00-14:00 pod numerami telefonów: 22 333-73-26 lub 22 333-73-27.

e-mail: biuro@rf.gov.pl

strona internetowa: https://rf.gov.pl/kontakt

Zakres, kryteria dostępu do usługi: ubezpieczenia gospodarcze, problemy z bankami i na rynku

kapitałowym – ogólnie dostępny.

Inne:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro RPO Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

tel. 800676676. Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

pon. godz. 10:00-18:00

wt.-pt. godz. 08:00-16:00

https://www.rpo.gov.pl

biurorzecznika@brpo.gov.pl

Zakres, kryteria dostępu do usługi: ochrona praw obywatelskich, może zgłosić się każdy, kto

uważa,że jego prawa są naruszone.

Poradnictwo dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 32a, 48-370 Paczków

tel. 77 431 62 09

poniedziałek – piątek 700 – 1500

strona internetowa: http://paczkow.naszops.pl

e-mail: opspaczkow@poczta.onet.pl

Kryteria dostępu do usługi:mieszkańcy gminy Paczków.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Telefon do umowienia się na poradę nieodpłatnej pomocy prawnej - 77 408 50 94 codziennie w

godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nysie tj: w 7.30-15.30

Jednocześnie Powiat Nyski informuje, że jest także możliwość zarezerwowania terminu

nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnej mediacji samodzielnie, poprzez publiczną

stronę internetową : https://np.ms.gov.pl/zapisy

Pomoc prawna przysługuje osobie uprawnianej tzn:

- osobie , która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

- również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą

innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy osoba uprawniona, składa pisemne oświadczenie, że nie

jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba, która korzysta z nieodpłatnej

pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o

niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku - w przypadku , gdy nieodpłatna pomoc

jest udzielana w czasie epidemii za pośrednictwem środkow porozumiewania się na odległość,

osoba uprawniona nie ma obowiązku składania tego oświadczenia.

Więcej informacji na stronie – darmowapomocprawna.ms.gov.pl

e-mail : pomocprawna@powiat.nysa.pl

strona internet : http://bip.spnysa.nv.pl/a,22426,nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatneporadnictwo-

obywatelskie-na-terenie-powiatu-nyskiego-w-2023r.html

oraz https://www.powiat.nysa.pl/strona-16-nieodplatna_pomoc_prawna_i_nieodplatne.html

1. Punkt Nysa i Pakosławice

*Punkt Nysa - ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa, pok. nr 3.

Udzielanie pomocy prawnej:

Wtorek – od godziny 11oo - 15oo

Środa – od godziny 11oo - 15oo - - specjalizacja- mediacja i inne porady

Czwartek – od godziny 14oo - 18oo

Piątek - od godziny 11oo - 15oo

* Pakosławice siedziba Urzędu Gminy Pakosławice , Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice

Udzielanie pomocy prawnej:

Poniedziałek - od godziny 8oo - 12oo

W punkcie udzielana nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokatów.

2. Punkt Nysa i Kamiennik

* Nysa lokal przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a ( siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w

Nysie ). W lokalu jest winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Udzielanie pomocy prawnej:

Poniedziałek – od godziny 14 oo - 18 oo

Wtorek - od godziny 14 oo - 18 oo

Środa - od godziny 14 oo - 18 oo

Czwartek – od godziny 8 oo - 12oo – specjalizacja - prawo rodzinne

* Kamiennik lokal w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik , ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

Udzielanie pomocy prawnej:

Piątek - od godziny 9 oo - 13oo

Punkt prowadzony jest przez Fundację Młodzi Ludziom z Łodzi.

W tym punkcie udzielana nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez radcę prawnego.

W punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji

prawnej (Dz. U. z 2021r., poz.945), będzie świadczona w zależności od bieżącego zapotrzebowania

na nią przez osoby uprawnione po wcześniejszym umówieniu.

Będą organizowane spotkania poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art.

4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w pozostałym zakresie art. 4a ust. 1 ustawy nieodpłatną mediację

będzie prowadzić osoba udzielająca nieodpłatną pomoc prawną.

3. Punkt Paczkow, Otmuchow, Skoroszyce

* Paczkow - lokal przy ul. Słowackiego 4, pok. nr 2

Udzielanie pomocy prawnej:

Poniedziałek - od godziny 9oo - 13oo

Środa - od godziny 14oo - 18oo

* Otmuchow - Centrum Przesiadkowe w Otmuchowie,

ul. Mickiewicza 14

Udzielanie pomocy prawnej:

Czwartek - od godziny 11oo - 15oo

Piątek - od godziny 11oo – 15oo - specjalizacja - mediacja i inne porady

* Skoroszyce Urząd Gminy w Skoroszycach

ul. Powstańców Śląskich 17, pok.1a

48-320 Skoroszyce

Udzielanie pomocy prawnej:

Wtorek - od godziny 10oo - 14oo

W tym punkcie udzielana nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez radców prawnych.

4. Punkt w Głuchołazach

Lokal przy ul. Kościuszki 33 , 48-340 Głuchołazy

Udzielanie pomocy prawnej:

Poniedziałek - od godziny 8 oo – 12 oo

Wtorek - od godziny 8 oo – 12 oo

Środa - od godziny 8 oo – 12 oo - specjalizacja- prawo rodzinne

Czwartek - od godziny 8 oo – 12 oo

Piątek - od godziny 8 oo – 12 oo

Punkt prowadzony jest przez Fundację Młodzi Ludziom z Łodzi.

W tym punkcie udzielana nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona przez radców prawnych.

W punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji

prawnej (Dz. U. z 2021r., poz.945), będzie świadczona w zależności od bieżącego zapotrzebowania

na nią przez osoby uprawnione po wcześniejszym umówieniu. Będą organizowane spotkania

poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,

w pozostałym zakresie art. 4a ust. 1 ustawy nieodpłatną mediację będzie prowadzić osoba

udzielająca nieodpłatną pomoc prawną.

PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Telefon do umowienia się na poradę nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - 77 408 50 94

codziennie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nysie tj: w 7.30-15.30

Jednocześnie Powiat Nyski informuje, że jest także możliwość zarezerwowania terminu

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji samodzielnie, poprzez

publiczną stronę internetową : https://np.ms.gov.pl/zapisy

Pomoc prawna przysługuje osobie uprawnianej tzn:

- osobie , która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

- również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą

innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba uprawniona, składa pisemne

oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba, która

korzysta z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego

roku - w przypadku , gdy nieodpłatna pomoc jest udzielana w czasie epidemii za

pośrednictwem środkow porozumiewania się na odległość, osoba uprawniona nie ma

obowiązku składania tego oświadczenia.

Więcej informacji na stronie – darmowapomocprawna.ms.gov.pl

e-mail : pomocprawna@powiat.nysa.pl

strona internetowa : http://bip.spnysa.nv.pl/a,22426,nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatneporadnictwo-

obywatelskie-na-terenie-powiatu-nyskiego-w-2023r.html

oraz https://www.powiat.nysa.pl/strona-16-nieodplatna_pomoc_prawna_i_nieodplatne.html

1. Punkt Korfantow i Łambinowice

* Korfantow - lokal przy ul. Kościuszki 2a, 48- 317 Korfantów. W lokalu jest winda dla osób

poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Udzielanie pomocy prawnej:

Poniedziałek - od godziny 14 oo - 18 oo

Wtorek - od godziny 12oo - 16 oo

Czwartek - od godziny 10oo - 14 oo

* Łambinowice - lokal przy ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice

Udzielanie pomocy prawnej:

Środa - od godziny 12oo - 16 oo

Piątek - od godziny 12oo - 16 oo

Punkt prowadzony jest przez Fundację Młodzi Ludziom z Łodzi.

W tym punkcie świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie przez doradców

obywatelskich.

W punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji

prawnej (Dz. U. z 2021r., poz.945), będzie świadczona w zależności od bieżącego zapotrzebowania

na nią przez osoby uprawnione po wcześniejszym umówieniu. Będą organizowane spotkania

poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,

w pozostałym zakresie art. 4a ust. 1 ustawy nieodpłatną mediację będzie prowadzić osoba

udzielająca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

DODATKOWE INFORMACJE O NIEODPŁATNEJ POMOCY

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego może zgłosić się do dowolnego punktu na terenie całego kraju. Nie ma

obowiązku korzystania z punktow tylko na terenie powiatu, w ktorym dana osoba

zamieszkuje.

Nieodpłatne Porady Prawne i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

w sąsiednich powiatach:

Nieodpłatne Porady Prawne w Powiecie Prudnickim

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych można:

- zadzwonić pod numer telefonu: 77 438 17 00 lub 77 438 17 09 w godzinach pracy Starostwa

Powiatowego w Prudniku:

Poniedziałek 7:30-16:30

Wtorek - Czwartek 7:30-15:30

Piątek 7:30- 14:30

Więcej informacji na stronie http://bip.powiatprudnicki.pl/1445/nieodplatna-pomoc-prawna.html

W celu umowienia się na poradę nieodpłatnej pomocy prawnej można także zarejestrować się

elektronicznie pod adresem : https://np.ms.gov.pl/zapisy

Nieodpłatne Porady Prawne i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w Powiecie Brzeskim

Rejestracja na nieodpłatna pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbywa

się telefonicznie

pod nr tel. 77 444 79 14

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brzegu.

Więcej informacji na stronie https://brzeg-powiat.pl/pomoc-prawna/

Nieodpłatne Porady Prawne i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w Powiecie Opolskim

Zapisy na porady prawne - wykaz telefonów do poszczególnych punktów na stronie:

https://bip.powiatopolski.pl/4737/4974/punkty-nieodplatnej-pomocy-prawnej-nieodplatnegoporadnictwa-

obywatelskiego-i-jednostki-poradnictwa-specjalistycznego-w-2023-r.html

Więcej informacji na stronie : https://bip.powiatopolski.pl/2759/5016/podstawowe-informacje.html

W celu umówienia się na poradę nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego można także zarejestrować się elektronicznie pod adresem https://np.ms.gov.pl

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Mieście Opole

Dyżur telefoniczny w celu umówienia wizyty pełniony jest codziennie w godzinach pracy Urzędu

Miasta Opola, pod numerem telefonu ( 77) 54-11-356.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić się na poradę również wysyłając email

na adres npp@um.opole.pl lub rejestrując się na stronie np.ms.gov.pl.

Więcej informacji na stronie https://www.bip.um.opole.pl/?id=40651