1.Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nysie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a (siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej)

Harmonogram działania punktu  nieodpłatnej pomocy prawnej:
poniedziałek – środa  w godzinach 14:00 – 18:00 
czwartek – piątek  w godzinach 8:00 – 12:00  

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z Opola, ul. Dubois 18/3.
W tym punkcie udzielana nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokatów i radcę prawnego.
W punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), będzie świadczona w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nią przez osoby uprawnione. Będą organizowane spotkania poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w pozostałym zakresie art. 4a ust. 1 ustawy nieodpłatną mediację będzie prowadzić osoba udzielająca nieodpłatną pomoc prawną.

 

2.Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nysie przy ul. Słowiańskiej 19, pok. 8a
(siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie)

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej :
poniedziałek - w godzinach 11:00 -15:00
wtorek - w godzinach 14:00 – 18:00o
środa - w godzinach 11:00 -15:00
czwartek – w godzinach 14:00 – 18:00
piątek – w godzinach 11:00 -15:00 - dyżur ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji

W tym punkcie udzielana nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów. 

 

WYKAZ JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE POWIATU NYSKIEGO W 2020 ROKU

Poradnictwo rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach
Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice
tel. 77 435 76 93
e-mail: ops@pakoslawice.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 -15:00
środa 7:00 – 16:00, piątek 7:00 - 14:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
ul. Reymonta 4, 48-317 Korfantów
tel. 77 431 90 50
e-mail: korfaops@interia.pl
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek – czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 – 14:00

Poradnictwo psychologiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach
ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce
tel. 77 431 84 83
e-mail: gops@skoroszyce.pl
Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu co drugi piątek w godzinach 8:00 - 14:00

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie
ul. Henryka Sienkiewicza 4B, 48-385 Otmuchów
tel. 77 439 07 55
e-mail: ops@otmuchow.pl
wtorek 8:30 - 10:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie
ul. Wojska Polskiego 32a, 48-370 Paczków
tel. 77 431 62 09
http://paczkow.naszops.pl/n,nowy-projekt-dla-paczkowskich-rodzin
Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu co drugi wtorek w godzinach 10:00 – 15:00
(po wcześniejszym kontakcie z pracownikami socjalnymi).

Poradnictwo pedagogiczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
ul. Reymonta 4, 48-317 Korfantów
tel. 77 431 90 50
e-mail: korfaops@interia.pl
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek – czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 – 14:00


Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

Punkt konsultacyjny (poradnictwo prawne, informacyjne, psychologiczne)
ul. Kościuszki 33, 48-340 Głuchołazy
tel. 77 409 21 34
Poradnictwo prawne oraz specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie –  drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 16:15 – 18:15
Poradnictwo psychologiczne oraz specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 15:15 – 17:15
Poradnictwo psychologiczne dla dzieci z rodzin gdzie występuje problem alkoholowy oraz przemoc, a także stwarzających problemy wychowawcze - w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca godzinach 14:00 – 18:00

Urząd Gminy Łambinowice
ul. T. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice
tel. 77 431 13 00
piątek 12:00 - 15:30

Punkt Profilaktyczno-Konsultacyjny w Korfantowie
ul. Sienkiewicza 2/1b, 48-317 Korfantów
tel. 77 434 38 74
wtorek, środa, czwartek 15:00 – 18:00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie
ul. Sienkiewicza 2/1b, 48-317 Korfantów
tel. 77 434 3874
w razie potrzeb 17:00 - 19:00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie
ul. KEN 1a, 48-300 Nysa
tel. 77 447 72 03
e-mail: kontakt@ops-nysa.pl
czwartek 15:30 – 18:30

Punkt Konsultacyjny Dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych
ul. Słowackiego 4, 48-370 Paczków
tel. 77 431 79 68
http://www.problemyalkoholowe.paczkow.pl
poniedziałek 13:00 – 17:00
piątek 8:00 – 14:00

Poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Punkt konsultacyjny (poradnictwo prawne, socjalne, informacyjne, psychologiczne)
ul. Kościuszki 33, 48-340 Głuchołazy
tel. 77 409 21 34
Poradnictwo prawne i informacyjne – pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca
Poradnictwo psychologiczne i socjalne – drugi i czwarty poniedziałek miesiąca

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie
ul. Piastowska 33 a, 48-300 Nysa
tel. 77 448 26 10
wtorek i czwartek 15:30 – 18:00 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie
ul. KEN 1a, 48-300 Nysa
tel. 77 44 72 403

e-mail: kontakt@ops-nysa.pl
czwartek 15:30 - 18:30

Urząd Gminy Łambinowice
ul. T. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice
tel. 77 431 13 00
piątek 12:00 - 15:30

Inne:

Poradnictwo socjalne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
ul. Reymonta 4, 48-317 Korfantów
tel. 77 431 90 50
e-mail: korfaops@interia.pl
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek – czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 – 14:00

Poradnictwo dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie
ul. Wojska Polskiego 32a, 48-370 Paczków
tel. 77 431 62 09
http://paczkow.naszops.pl/n,nowy-projekt-dla-paczkowskich-rodzin
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00