Młodzieżowa Rada w Nysie została powołana uchwałą XXI/362/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 czerwca 2012 roku. Ma charakter konsultacyjny, działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.
Tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady w Nysie, zasady jej działania, cele i zadania zostały określone w Statucie stanowiącym załącznik do uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady.

Opiekunem Młodzieżowej Rady jest Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie, Paweł Nakonieczny.