Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

 

Konserwacja rowu przy ul. Saperskiej w Nysie oraz rowu Pluta

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15 kwietnia 2024 r. o godzinie 10:00

  

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

 

-----------------------------------------------------------

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

 

Zakład Usług Melioracyjnych „HYDROMEL” Wioleta Łącka

Bińcze 13, 77-324 Bińcze

 

Cena ofertowa brutto: 40.852,18 zł