BURMISTRZ NYSY

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nysie, obręb ewidencyjny Górna Wieś w rejonie ul. 11 Listopada

– o powierzchni 5560 m2


  Przetarg odbędzie się w dniu 22 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy, zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "Ogłoszenie Burmistrza Nysy.pdf")