Burmistrz Nysy

ogłasza I przetarg ustny nieograniczone na sprzedaż posiadanego przez Gminę Nysa prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, oznaczonego jako działka nr 18/22, o powierzchni 4069 m2 położonej w Nysie, obręb Śródmieście, w rejonie ul. Szlak Chrobrego, wraz z prawem własności budynku posadowionego na tym gruncie.

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy,  zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")