Burmistrz Nysy

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

o powierzchni łącznej 3207 m2 położonej w Nysie, obręb Wróblewskiego, w rejonie ul. Franciszkańskiej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługową

 Przetarg odbędzie się  w dniu 8 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy, 

zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf")


INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

                 Działając na podstawie art. 38 pkt. 4, Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r., (Dz. U. 2018 r., poz. 2204 t.j.),Burmistrz Nysy informuje, iż odwołuje przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni łącznej 3207 m2,położonej w Nysie obręb Wróblewskiego, w rejonie ul. Franciszkańskiej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Przyczyną odwołania jest konieczność dokonania korekty zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na którym zlokalizowana jest nieruchomość.

W załączeniu pełna treść uniewaznienia - plik: unieważnienie.pdf