Burmistrz Nysy
 
ogłasza I przetarg publiczny na sprzedaż urządzenia rejestrującego przekroczenie prędkości Multanova 6F nr 12.07.2800

Termin składania ofert upływa w dniu 10 czerwca 2022 r.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz terminy, zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu (plik: "ogłoszenie.pdf)

Zbywca zastzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia przetargu w każdej chwili i w każdym czasie.