Zawiadomienie WR.ZUZ.4.421.220.2019.WB Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informujące, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.