Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.157.3.2019 Burmistrza Nysy z dnia 16 lipca 2019 r. informujące o wydaniu przez Burmistrza Nysy decyzji Nr RW.OŚ.6131.157.3.2019 z dnia 16 lipca 2019 r. zezwalającej na usunięcie 1 szt. klona zwyczajnego