Burmistrz Nysy

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr 1G położonego w Nysie przy ul. Celnej nr 8

Przetarg odbędzie się  w dniu 7 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz terminy,

zostały zawarte w  załączonym ogłoszeniu plik: "ogłoszenie - garaż nr 1G .pdf"

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie Burmistrza Nysy z dnia 1 kwietnia 2021 r. o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości

 

Burmistrz Nysy działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020. 1990) - odwołuje ogłoszony na dzień 7 kwietnia 2021 r. na godzinę 10:00 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – garażu  nr 1G położonego w Nysie przy ul. Celnej  nr 8.

 

Dane ewidencyjne nieruchomości:  działka nr 25/36, pow. 270  m2, karta mapy 32, K.W. OP1N/00048512/4.

 

Przyczyną odwołania przetargu jest brak możliwości korzystania z lokalu zgodnie z przypisaną funkcją (garaż) z uwagi stan techniczny podpiwniczenia.