Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Nysie

* Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska pok. 28)

* Rejestr pomników przyrody (Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska pok. 26)

* Rejestr instytucji kultury Gminy Nysa doc  (Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków pok. 221)

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (Gminny Zarząd Oświaty pok. 219)

* Rejestr uchwał Rady Miejskiej  (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 207)

* Rejestr wniosków Komisji Rady Miejskiej (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 207)

* Rejestr protokołów sesji Rady Miejskiej (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 207)

* Rejestr interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 207)

* Rejestr zarządzeń Burmistrza Nysy (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 206)

* Rejestr upoważnień Burmistrza Nysy (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 206)

* Rejestr spraw cywilnych (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 206)

* Rejestr skarg, wniosków i petycji (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 206)

* Rejestr przeprowadzonych kontroli (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 206)

* Rejestr  zamówień publicznych (Biuro Zamówień Publicznych pok. 226)

* Dawna ewidencja działalności gospodarczej Burmistrza Nysy  (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 124) 

* Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 124):
   - w lokalach gastronomicznych xlsx
   - w punktach handlowych xlsx

* Ewidencja udzielonych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 124)

* Ewidencja ludności (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 18 i 19)

* Rejestr mieszkańców (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 18 i 19)

* Rejestr wyborców (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 17, 18 i 19)

* Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych (Wydział Spraw Obywatelskich pok. 17)

* Ewidencja podatkowa nieruchomości (Wydział Finansowy pok. 36 i 34)

* Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków pok. 221)

* Ewidencja mieszkań komunalnych (Wydział Rozwoju Polityki Społecznej pok. 125)

* Rejestr Placówek Wsparcia Dziennego posiadających wydane przez Burmistrza zezwolenie na prowadzenie działalności zgodnie z ustawą o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Wydział Rozwoju Polityki Społecznej pok. 130)

* Rejestr decyzji o warunkach zabudowy (Wydział Planowania Przestrzennego pok. 223)

* Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym (Wydział Planowania Przestrzennego pok. 223)

* Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Wydział Planowania Przestrzennego pok. 223)

* Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 

* Rejestr korespondencji wpływającej do Urzędu Miejskiego w Nysie (Kancelaria i Archiwum Zakładowe, Kancelaria – parter)

* Rejestr umów (Wydział Administracyjno-Organizacyjny pok. 212)

  czerwiec 2019

  lipiec 2019

 sierpień 2019

wrzesień 2019

październik 2019

listopad 2019

grudzień 2019

styczeń 2020

luty 2020

marzec 2020

kwiecień 2020

maj 2020

czerwiec 2020

 

 

Załączniki

wykaz Umów do BIP CZERWIEC 2019 (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
bar (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
sklep (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wykaz Umów do BIP Lipiec 2019 (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wykaz Umów do BIP Sierpień 2019 (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wykaz Umów do BIP Sierpień 2019 (27.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wykaz Umów do BIP Wrzesień 2019 (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz umów październik 2019 (94kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz umów listopad 2019 (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz umów grudzień 2019 (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz umów styczeń 2020 (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz umów luty 2020 (94kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wkaz umów marzec 2020 (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz umów kwiecień 2020 (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz umów maj 2020 (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz umów czerwiec 2020 (100kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Sokołowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Sokołowska
Data wprowadzenia:2019-06-18 14:18:07
Opublikował:Agnieszka Sokołowska
Data publikacji:2019-07-08 07:44:43
Ostatnia zmiana:2020-07-17 11:52:00
Ilość wyświetleń:4527