Zagórska-Kwaśniak Joanna - Naczelnik - pok. 139 - tel. 77 4080534 - j.zagorskakwasniak@www.nysa.pl

FB- Komórka Budżetu i Analiz Ekonomicznych

 

Długosz Marcin Inspektor  pok. 117 tel. 77 4080635 m.dlugosz@www.nysa.pl

FK - Komórka Księgowości i Płac

Wojnarowska Aleksandra - Z-ca Naczelnika pf. Kierownika FK - pok. 141 - tel. 77 4080639 - a.wojnarowska@www.nysa.pl

 

Bębenek Renata Specjalista pok.37 77 4080605

r.bebenek@www.nysa.pl

Brajer Beata Inspektor pok. 117 77 4080635 b.brajer@www.nysa.pl
Brodziak Łukasz Podinspektor pok. 118 77 4080533 l.brodziak@www.nysa.pl
Bubel Magdalena Inspektor pok. 23 77 4080556 m.bubel@www.nysa.pl            
Downar Agata Podinspektor pok. 118 77 4080535 a.downar@www.nysa.pl
Graczyk-Iskra Renata Inspektor pok. 117 77 4080533 r.graczyk@www.nysa.pl
Kizyma Beata Podinspektor pok. 129 77 4080536 b.kizyma@www.nysa.pl
Krzyżanowska Maria Inspektor pok. 142 77 4080630 m.krzyzanowska@www.nysa.pl
Madera Ewa Inspektor pok. 129 77 4080536 e.madera@www.nysa.pl
Majerska Dorota Inspektor pok. 141 77 4080541 d.majerska@www.nysa.pl
Paczkowska Wiesława Podinspektor pok. 141 77 4080612 w.paczkowska@www.nysa.pl
Pożeg Katarzyna Podinspektor pok. 118 77 4080537 k.pozeg@www.nysa.pl
Pryga Iwona Specjalista pok. 37 77 4080544 i.pryga@www.nysa.pl
Purcidis-Toszek Anita Podinspektor pok. 23 77 4080556 a.toszek@www.nysa.pl
Sadowska Dorota Podinspektor pok. 141 77 4080541 d.sadowska@www.nysa.pl      
Żyrek Krystyna Inspektor pok. 142 77 4080630 k.zyrek@www.nysa.pl

FP - Komórka Podatków i Opłat

Rybczak Agata - Kierownik FP - pok. 14 - tel 77 4080539 - a.rybczak@www.nysa.pl

 

Dziurman-Wojrach Marta Podinspektor pok. 35 77 4080617 m.dziurman@www.nysa.pl
Gontarek Olimpia Podinspektor pok. 15 77 4080619 o.gontarek@www.nysa.pl
Kondrat Aneta Podinspektor pok. 36 77 4080540 a.kondrat@www.nysa.pl
Lagelbauer Małgorzata Inspektor pok. 34 77 4080610 m.lagelbauer@www.nysa.pl
Pacholak Grażyna Inspektor pok. 35 77 4080617 g.pacholak@www.nysa.pl
Podoluk Monika Inspektor pok. 36 77 4080538 m.podoluk@www.nysa.pl
Siwecka Bernadeta Inspektor pok. 36 77 4080540 b.siwecka@www.nysa.pl
Stajak Regina Inspektor pok. 13 77 4080557 r.stajak@www.nysa.pl
Stróżyk Aldona Podinspektor pok. 15 77 4080619 a.strozyk@www.nysa.pl
Sztaba Marta Inspektor pok. 36 77 4080536 m.sztaba@www.nysa.pl
Ślusarz Agnieszka Inspektor pok. 13 77 4080543 ag.slusarz@www.nysa.pl
Ślusarz Andrzej Inspektor pok. 34 77 4080610 an.slusarz@www.nysa.pl