Młodzieżowa Rada w Nysie została powołana 28 czerwca 2012 roku  (uchwałą nr XXI/362/21 z dn. 28 czerwca 2012 roku).

We wrześniu 2020 r. zarządzeniem Burmistrza Nysy został wskazany termin przeprowadzenia wyborów do Rady na kolejną Kadencję, jednak z uwagi na zgłoszenie niedostatecznej ilości kandydatów oraz stan epidemii i wprowadzony nakaz nauczania zdalnego konieczne było zarządzenie nowych wyborów i przesunięcie terminu ich przeprowadzenia.
Obecnie Zarządzeniem Nr 1058/2021 Burmistrza Nysy z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 817/2020 Burmistrza Nysy z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady  w Nysie na kadencję 2021 – 2023, najbliższy termin wyborów został wyznaczony na 3 tygodnie po rozpoczęciu nauki następnego roku szkolnego.

Radni Młodzieżowej Rady w Nysie

 1. Czubaszek Kacper
 2. Jabłoński Piotr
 3. Obrzud Weronika
 4. Palacz Dominik
 5. Piotrowski Tomasz
 6. Pulik Julia
 7. Rutka Oliwia
 8. Sprysak Karol
 9. Szpitalny Kajetan
 10. Tyszkowska Julia
 11. Walczak Aleksandra
 12. Widzyk Maja