LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU NYSKIEGO W 2023r.

Poradnictwo rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach
Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice
tel. 77 435 76 93
strona internetowa: www.pakoslawice.pl
e-mail: ops@pakoslawice.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 -15:00
środa 7:00 – 16:00, piątek 7:00 - 14:00
Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: pomoc specjalistyczna, poradnictwo rodzinne, dla mieszkańców Gminy Pakosławice.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
ul. Reymonta 4, 48-317 Korfantów
tel. 77 431 90 50
strona internetowa: https://bip.korfantow.pl
e-mail: korfaops@interia.pl
poniedziałek 730 - 1700
wtorek – czwartek 730 - 1530
piątek 730 – 1400
Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: poradnictwo prawne, wsparcie psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych ( ZUS, KRUS, PUP ,itp.), dla mieszkańców Gminy Korfantów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
48-388 Kamiennik, ul. T. Kościuszki 2/3
strona internetowa: https://kamiennik.ops.com.pl
e-mail:ops@kamiennik.ops.com.pl
telefon: 774 312 300
Od poniedziałku do piątku - 715 - 1515
Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: pomoc z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, dla mieszkańców Gminy Kamiennik.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie
ul. Piastowska 33 a, 48-300 Nysa
strona internetowa: www.pcprnysa.pl
e-mail: pcprnysa@poczta.onet.pl
tel. 77 448 26 10
Wtorek i czwartek 16:00 – 18:00 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.
Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi:
• udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób lub rodzin w sytuacji kryzysu w tym
doświadczających przemocy,
• pomoc dla osób uzależnionych behawioralnie oraz od substancji psychoaktywnych,
• pomoc osobom współuzależnionym,
• prowadzenia wsparcia osób/rodzin w celu rozwiązywania kryzysów rodzinnych,
zapobiegania przemocy w rodzinie i rozpadowi rodziny. Wzmacnianie rodziny w zakresie problemów wychowawczych. Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
Pomoc w dziedzinie seksuologii.

Pomoc dla mieszkańców Powiatu Nyskiego
Ośrodek Promocji, Edukacji i Terapii Rodzinie w Nysie
ul. E. Gierczak 2, 48-300 Nysa
rejestracja i szczegółowe informacje na stronie Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia :
https:// dfoz.pl lub pod nr telefonu 77/442 55 50
Poniedziałek – Piątek 8:00 - 16:00
Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: terapia indywidualna dla osób dorosłych, systemowa terapia rodziny, diagnostyka i terapia dla dzieci, grupy wsparcia, warsztaty i zajęcia integracyjne oraz profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodzin z dziećmi.
Pomoc dla mieszkańców Województwa Opolskiego.

Poradnictwo psychologiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach
ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce
tel. 77 431 84 83, 503 573 719
Spotkania odbywają w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach 16:00 – 19:00
strona internetowa: https://gops.skoroszyce.pl
e-mail: gops@skoroszyce.pl
Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: pomoc psychologa, dla mieszkańców Gminy Skoroszyce.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie
ul. Henryka Sienkiewicza 4B, 48-385 Otmuchów
tel. 77 439 07 55
wtorek 8:30- 10:30
strona internetowa: http://www.opsotmuchow.pl
e-mail: ops@otmuchow.pl
Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: wsparcie psychologiczne, dla mieszkańców Gminy Otmuchów.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie
ul. Piastowska 33 a, 48-300 Nysa
tel. 77 448 26 10
wtorek i czwartek 16:00 – 18:00 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej
strona internetowa: www.pcprnysa.pl
e-mail: pcprnysa@poczta.onet.pl
Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób lub rodzin w sytuacji kryzysu w tym doświadczających przemocy, dla mieszkańców Powiatu Nyskiego.

Centrum Psychologii Zdrowia Dormed
Poradnia Opieki Psychicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
ul. Czarneckiego 4A, 48-303 Nysa
tel. 77/427 10 85
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 20:00
strona internetowa: http://zozdormed.pl
e-mail: dormed.nysa@interia.pl
Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach
ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodziny lub opiekunów prawnych.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nysie
ul. Słowiańska 17, 48-300 Nysa
tel. 77/ 40 93 915
godziny : 7:30-15:30
e-mail: pppnysa@o2.pl
strona internetowa: pppnysa.pl
Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: pomoc psychologiczna dla dzieci oraz ich rodziców
od momentu urodzenia aż do końca ich edukacji z terenu Powiatu Nyskiego.

Poradnictwo pedagogiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
ul. Reymonta 4, 48-317 Korfantów
tel. 77 431 90 50
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek – czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 – 14:00
strona internetowa: https://bip.korfantow.pl
e-mail: korfaops@interia.pl
Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: praca z rodzinami dysfunkcyjnymi, praca z
asystentem rodziny. Pomoc dla mieszkańców Gminy Korfantów.
Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej
Zakres poradnictwa OPS-ów : pomoc osobom i rodzinom w szczególności z powodu : ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie,
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo – wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizmu lub narkomani, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie
ul. Henryka Sienkiewicza 4B, 48-385 Otmuchów
tel. 77 439 07 55
poniedziałek w godz. 8:00– 16:00
wtorek – piątek w godz. 7:00 – 15:00
strona internetowa: http://www.opsotmuchow.pl
e-mail: ops@otmuchow.pl
Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Otmuchów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie
ul. Wojska Polskiego 32a, 48-370 Paczków
tel. 77 431 62 09
poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 15:00
strona internetowa: http://paczkow.naszops.pl
e-mail: opspaczkow@poczta.onet.pl
Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Paczków.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach
ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce
tel. 77 431 84 83
godziny pracy – 7:00 – 15:00
strona internetowa: https://gops.skoroszyce.pl
e-mail: gops@skoroszyce.pl
Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Skoroszyce.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
ul. Reymonta 4, 48-317 Korfantów
tel. 77 431 90 50
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek – czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 – 14:00
e-mail: korfaops@interia.pl
strona internetowa: https://bip.korfantow.pl
Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Korfantów.
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
48-388 Kamiennik, ul. T. Kościuszki 2/3
telefon: 774 312 300
Od poniedziałku do piątku - 7:15 - 15:15
e-mail:ops@kamiennik.ops.com.pl
strona internetowa: https://kamiennik.ops.com.pl
Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Kamiennik.
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach
Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice
tel. 77 435 76 93
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 -15:00
środa 7:00 – 16:00, piątek 7:00 - 14:00
e-mail: ops@pakoslawice.pl
strona internetowa: www.pakoslawice.pl
Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Pakosławice.
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-300 Nysa
tel. 77 4472370, 77 4333556
Od poniedziałku do piątku - 7:00 -15:00
e-mail : opsnysa@op.pl
strona internetowa: http://www.ops-nysa.pl
Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Nysa.
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach
ul. Tadeusza Zawadzkiego 33
tel.: 77 4311683
od poniedziałku do piątku: od godz. 7:00 do godz. 15:00
e-mail: opslambinowice@op.pl
strona internetowa: https://lambinowice.naszops.pl
Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Łambinowice.
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach
Aleja Jana Pawła II 14, 48-340 Głuchołazy
tel. 77/4036222
Pn.-Pt.: 7:00 - 15:00
e-mail : ops@ops-glucholazy.pl
strona internetowa: https://www.ops-glucholazy.pl
Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Głuchołazy.
 

Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień
 

Punkt konsultacyjny (poradnictwo prawne, informacyjno- wspierające, psychologiczne)
ul. Kościuszki 33, 48-340 Głuchołazy
tel. 502 341 936 - dostępny w godzinach świadczenia usług poradnictwa prawnego,
psychologicznego oraz w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
Poradnictwo prawne – drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 15:15 – 17:15
Poradnictwo psychologiczne - pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 15:15 – 17:15
Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – pierwszy i trzeci czwartek miesiąca
w godzinach 15:15 – 17:15
Poradnictwo psychologiczne dla dzieci z rodzin gdzie występuje problem alkoholowy oraz
przemoc, a także stwarzających problemy wychowawcze - w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca
godzinach 15:00 – 19:00
Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Głuchołazy.
 

Punkt Konsultacyjny w Łambinowicach
ul. T. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice
tel. 77 431 13 00
środa - 8:00 - 13:00
strona internetowa: https://lambinowice.pl
Zakres, kryteria dostępu do usługi : dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, dla
mieszkańców Gminy Łambinowice.
 

Punkt Profilaktyczno-Konsultacyjny w Korfantowie
ul. Sienkiewicza 2/1b, 48-317 Korfantów
tel. 77 434 38 74
wtorek 15:00 – 18:00
środa 15:00 – 17:00
Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy, w tym pomoc psychologa i konsultanta do spraw uzależnień, dla
mieszkańców Gminy Korfantów.
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie
ul. Sienkiewicza 2/1b, 48-317 Korfantów
tel. 77 434 3874
w razie potrzeb co drugi czwartek 15:30 – 17:30
Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy,w tym pomoc psychologa i konsultanta do spraw uzależnień,
dla mieszkańców Gminy Korfantów.
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie
ul. KEN 1a, 48-300 Nysa
tel. 77 44 72 403
e-mail: kontakt@ops-nysa.pl
czwartek 15:30 – 18:30
Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy, dla mieszkańców Gminy Nysa.
 

Punkt Konsultacyjny Dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Paczkowie
ul. Słowackiego 4, 48-370 Paczków
tel. 77 431 79 68
poniedziałek 13:00 – 17:00
piątek 8:00 – 14:00
Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których
występuje problem alkoholowy, dla mieszkańców Gminy Paczków.
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienniku
ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamienniku
tel. 77/4312 135 wew. 23 (kontakt w godzinach pracy urzędu) tj: Poniedziałek – 7:15 – 16:00,
Wtorek – Czwartek 7:15 – 15:15, Piątek 7:15- 14:30
więcej informacji na stronie : http://kamiennik.pl/1375/gminna-komisja-rozwiazywaniaproblemow-alkoholowych.html
Komisja zbiera się w miarę potrzeb ( nie rzadziej niż raz w miesiącu).
Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których
występuje problem alkoholowy, dla mieszkańców Gminy Kamiennik.


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skoroszycach
ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce
tel. 77 431 84 83
Dyżur w każdą środę miesiąca w godzinach od 15:00- 16:00
Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych, dla mieszkańców Gminy Skoroszyce.
 

Poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 

Punkt konsultacyjny (poradnictwo prawne, informacyjno - wspierające, psychologiczne)
ul. Kościuszki 33, 48-340 Głuchołazy
tel. 502 341 936 - dostępny w godzinach świadczenia usług poradnictwa prawnego,
psychologicznego oraz w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
Poradnictwo prawne – drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 15:15 – 17:15
Poradnictwo psychologiczne - pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 15:15 – 17:15
Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – pierwszy i trzeci czwartek miesiąca
w godzinach 15:15 – 17:15
Poradnictwo psychologiczne dla dzieci z rodzin gdzie występuje przemoc, a także stwarzających
problemy wychowawcze - w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca godzinach 15:00 – 19:00
Kryteria dostępu usługi: mieszkańcy Gminy Głuchołazy.


Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie
ul. Piastowska 33 a, 48-300 Nysa
tel. 77 448 26 10
wtorek i czwartek 15:30 – 18:00 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej
Zakres, kryteria dostępu do usługi:
• udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób lub rodzin w sytuacji kryzysu w tym
doświadczających przemocy,
• pomoc dla osób uzależnionych behawioralnie oraz od substancji psychoaktywnych,
• pomoc osobom współuzależnionym,
• prowadzenia wsparcia osób/rodzin w celu rozwiązywania kryzysów rodzinnych,
zapobiegania przemocy w rodzinie i rozpadowi rodziny. Wzmacnianie rodziny w zakresie problemów wychowawczych. Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
Pomoc w dziedzinie seksuologii.
Dla mieszkańców Powiatu Nyskiego.
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie
ul. KEN 1a, 48-300 Nysa
tel. 77 44 72 403
e-mail: kontakt@ops-nysa.pl
czwartek 1530 – 1830
Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których
występuje problem alkoholowy, dla mieszkańców Gminy Nysa.
 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. KEN 1a, 48-300 Nysa
tel. 77 44 72 370
e-mail: kontakt@ops-nysa.pl
poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 15:00
Zakres, kryteria dostępu do usługi: wsparcie osób i rodzin , w których występuje problem
przemocy, dla mieszkańców Gminy Nysa.
 

Urząd Gminy Łambinowice
ul. T. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice
tel. 77 431 13 00
piątek 12:00 – 15:30
Zakres, kryteria dostępu do usługi: wsparcie osób i rodzin , w których występuje problem
przemocy, dla mieszkańców Gminy Łambinowice.
 

Zespół Interdyscyplinarny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
48-388 Kamiennik, ul. T. Kościuszki 2/3
e-mail: ops@kamiennik.ops.com.pl
tel. 774 312 300
Zespół działający przy OPS Kamiennik w godz. 7:15 - 15:15
Zakres, kryteria dostępu do usługi: wsparcie osób i rodzin, w których występuje problem przemocy, dla mieszkańców Gminy Kamiennik.


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skoroszycach
ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce
tel. 77 431 84 83
Zespół działający przy OPS Skoroszyce w godz. 7:00- 15:00
Zakres, kryteria dostępu do usługi: wsparcie osób i rodzin , w których występuje problem
przemocy, dla mieszkańców Gminy Skoroszyce.
 

Poradnictwo w ramach interwencji kryzysowej
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie
ul. Piastowska 33 a, 48-300 Nysa
tel. 77 448 26 10
wtorek i czwartek 16:00 – 18:00 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej
strona internetowa: www.pcprnysa.pl
e-mail: pcprnysa@poczta.onet.pl
Zakres, kryteria dostępu do usługi:
• Udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób lub rodzin w sytuacji kryzysu w tym
doświadczających przemocy,
• Pomoc dla osób uzależnionych behawioralnie oraz od substancji psychoaktywnych,
• Pomoc osobom współuzależnionym,
• Prowadzenia wsparcia osób/rodzin w celu rozwiązywania kryzysów rodzinnych,
zapobiegania przemocy w rodzinie i rozpadowi rodziny. Wzmacnianie rodziny w zakresie
problemów wychowawczych. Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
Pomoc w dziedzinie seksuologii.
Pomoc dla mieszkańców Powiatu Nyskiego.
 

Poradnictwo dla bezrobotnych
 

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa
tel. 77 448 99 11
fax : 77 448 99 17
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
strona internetowa : https://praca.gov.pl/
e-mail: sekretariat@nysa.praca.gov.pl
Rejestracja osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy odbywa się w godzinach
od 7:00 do 15:00.
Dla Państwa wygody dostępna jest również rejestracja przez internet : https://praca.gov.pl
Zakres, kryteria dostępu do usługi – osoby bezrobotne i poszukujące pracy z terenu Powiatu
Nyskiego.


Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
 

Lokalny Punkt Poszkodowanym Przestępstwem w Otmuchowie prowadzony przez :
Diecezjalną Fundację Ochrony Życia z Opola
Rynek 38, 48-385 Otmuchów
tel. 885 655 027
dyżur w czwartki w godz. 16:00 - 20:00
e-mail : lppotmuchow@dfoz.pl
strona internetowa: www.dfoz.pl
Zakres, kryteria dostępu do usługi: dla osób/ rodzin pokrzywdzonych przestępstwem z terenu Powiatu Nyskiego.
 

Poradnictwo z zakresu praw konsumentów
 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa
pokój nr 217 (I piętro)
tel. 77/ 408 50 63
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
strona internetowa: http://bip.spnysa.nv.pl/Article/get/id,18003.html
Zakres, kryteria dostępu do usługi: sprawy konsumenckie dla mieszkańców Powiatu Nyskiego.
 

Poradnictwo z zakresu prawa pacjenta
 

Punkt Obsługi Klientów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia w Nysie
ul. Piastowska 33, parter pok. nr 101, 48-300 Nysa
tel. 77 408 50 74
w godz. 7:30- 15:30
Telefoniczna informacja Pacjenta – 800 190 590
e-mail:
zpo.zlecenia@nfz-opole.pl – w sprawie potwierdzania zleceń na wyroby medyczne
kancelaria@nfz-opole.pl – w pozostałych sprawach dla świadczeniobiorców i
świadczeniodawców
ekuz@nfz.gov.pl ( w przypadku turystycznych wniosków EKUZ)
ekuz.praca@nfz.gov.pl ( w przypadku oddelegowania na podstawie A1)
strona internetowa: http://www.nfz-opole.pl
Adres do tradycyjnej poczty:
Opolski Odział Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Ozimska 72A
45-310 Opole
Zakres, kryteria dostępu do usługi: poradnictwo w sprawach pacjenta dla pacjentów NFZ.
 

Rzecznik Praw Pacjenta
w zakresie ochrony praw pacjenta  Biuro RPP
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
800 190590 - Bezpłatna infolinia
Zapisy na poradę osobistą: rezerwacja@rpp. gov.pl lub (22)532 82 43
dostępność: pn. - pt. godz. 08:00-20:00
https://www.bpp.gov.pl
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
Zakres, kryteria dostępu – ochrona praw pacjenta, z porad może korzystać każdy kto ma poczucie
łamania praw pacjenta.
 

Narodowy Fundusz Zdrowia-Centrala
Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego: prawa pacjenta,leczenie w kraju i poza granicami,
kolejki do świadczeń
Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa
Infolinia Centralna 800 190 590 ( kontakt całodobowy , 7 dni w tygodniu)
Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię
dostępność : pn.- pt. godz. 08:00-16:00
http://www.nfz.gov.pl
infolinia@nfz.gov.p
Kryteria dostępu do usługi: każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem
zdrowotnym.
 

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych
SIEDZIBA - ul. Żurawia 4 A,00-503 Warszawa
Telefon - (22) 461 60 00
KORESPONDENCJA - Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
tel: 801 801015 - Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora
dostępność: pn.- pt. godz. 08:00-17:00
strona internetowa: http://www.niepelnosprawni.gov.pl
e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl
Zakres, kryteria dostępu – w zakresie ochrony praw osób niepełnosprawnych, z porad mogą
korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób
niepełnosprawnych.
 

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania
Biuro RPD
ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa
tel.: (22) 583 66 00.fax.: (22) 583 66 96
pn.-pt. godz. 08.15-16.15
tel: 800 121 212 - Bezpłatna infolinia
dostępność: pn.-pt. godz.08:15-20:00
(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a
doradcy oddzwonią)
https://brpd.gov.pl
e-mail: rpd@brpd.gov.pl
Zakres, kryteria dostępu – Z zakresu Ochrony Praw dziecka , sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych. Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest
świadkiem.
 

Poradnictwo z zakresu ubezpieczeń społecznych
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Nysie
48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 3
Godziny obsługi klientów poniedziałek – w godz. 8:00 - 18:00
wtorek- piątek – w godz. 8:00 - 15:00
tel: 77 408-77-00/01
strona internetowa: www.zus.pl
Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: 22 560 16 00 – konsultanci są
dostępni poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 18:00
strona internetowa: http://www.zus.pl/o-zus/kontakt-centrum-obslugi-telefonicznej-cot
Zakres, kryteria dostępu o usługi: informacja i obsługa z zakresu ubezpieczeń społecznych,
mieszkańcy Powiatu Nyskiego.
 

Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Zakres informacji: pomoc techniczna, składki, renty, emerytury.
Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas
wizyty osobistej w placówce jak wyżej.
Nr centrali : (22) 667 10 00
tel: (22) 560 16 00 - Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.
dostępność: pn. –pt. godz.07:00 –18:00
http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cote-
mail: cot@zus.p
Kryteria dostępu do usługi: adresaci porad:ubezpieczeni, płatnicy, lekarze .
 

Poradnictwo z zakresu prawa pracy
 

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
ul. Oleska 121 „C”
45-231 Opole
tel. 77 47 00 900
fax. 77 45 74 207
Godziny urzędowania : poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30
e-mail: kancelaria@opole.pip.gov.pl
strona internetowa: https://opole.pip.gov.pl
Zakres, kryteria dostępu do usługi: porady z zakresu prawa pracy , ogólnie dostępny.
 

Poradnictwo z zakresu prawa podatkowego
 

Urząd Skarbowy w Nysie
ul. Bolesława Krzywoustego 23, 48-300 Nysa
tel. centrala/ sekretariat – 77 408 08 00
e-mail: us.nysa@mf.gov.pl
strona internetowa: https://www.opolskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-nysie
Godziny pracy urzędu: poniedziałek w godz. 8:00-18:00
wtorek- piątek w godz. 8:00- 15:00
Zakres, kryteria dostępu do usługi: poradnictwo z zakresu prawa podatkowego , podatnicy z rejonu
działania urzędu.
 

Krajowa Informacja Skarbowa
Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.
ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko- Biała
tel: 801 055055 (z tel. stacjonarnych.), (22) 330 03 30 z tel. komórkowych.
+ 48 (22)33 00 330 ( z tel. zagranicznych).
Koszt zgodnie z taryfą operatora
dostępność: pn.-pt. godz. 08:00-18:00
strona internetowa: www.kis.gov.pl
więcej:https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkow a
Kryteria dostępu do usługi: z porad może skorzystać każdy podatnik.
Poradnictwo dla osób będących w sporze z innymi podmiotami rynku
finansowego


Rzecznik Finansowy ( Ubezpieczonych)
Biuro Rzecznika Finansowego
ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa
- 22 333 73 28 – w godzinach 9:00-14:00, dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu ubezpieczeń
gospodarczych
- 22 333 73 25 – w godzinach 8:00-16:00 dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu problemów z
bankami i na rynku kapitałowym
- 508 810 370 – w godzinach 12:00-14:00 dyżur telefoniczny ekspertów dla członków Otwartych
Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób
korzystających z indywidualnych kont emerytalnych
Porady eksperta e- mail: porady@rf.gov.pl ( czas oczekiwania na odpowiedz e- mailową ok. 2
tygodni)
Informacja dotycząca statusu wniosku skierowanego do Rzecznika Finansowego udzielana jest
telefonicznie w godzinach 10:00-14:00 pod numerami telefonów: 22 333-73-26 lub 22 333-73-27.
e-mail: biuro@rf.gov.pl
strona internetowa: https://rf.gov.pl/kontakt
Zakres, kryteria dostępu do usługi: ubezpieczenia gospodarcze, problemy z bankami i na rynku
kapitałowym – ogólnie dostępny.
 

Inne:
 

Rzecznik Praw Obywatelskich
Biuro RPO Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
tel. 800676676. Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych
pon. godz. 10:00-18:00
wt.-pt. godz. 08:00-16:00
https://www.rpo.gov.pl
biurorzecznika@brpo.gov.pl
Zakres, kryteria dostępu do usługi: ochrona praw obywatelskich, może zgłosić się każdy, kto
uważa,że jego prawa są naruszone.
 

Poradnictwo dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze
Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie
ul. Wojska Polskiego 32a, 48-370 Paczków
tel. 77 431 62 09
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00
strona internetowa: http://paczkow.naszops.pl
e-mail: opspaczkow@poczta.onet.pl
Kryteria dostępu do usługi:mieszkańcy gminy Paczków.


PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Telefon do umówienia się na poradę nieodpłatnej pomocy prawnej - 77 408 50 94 codziennie w
godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nysie tj: w 7:30-15:30
Jednocześnie Powiat Nyski informuje, że jest także możliwość zarezerwowania terminu
nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnej mediacji samodzielnie, poprzez publiczną
stronę internetową : https://np.ms.gov.pl/zapisy
Pomoc prawna przysługuje osobie uprawnianej tzn:
- osobie , która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
- również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą
innych osób w ciągu ostatniego roku.
Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy osoba uprawniona, składa pisemne oświadczenie, że nie
jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba, która korzysta z nieodpłatnej
pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o
niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku - w przypadku , gdy nieodpłatna pomoc
jest udzielana w czasie epidemii za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,
osoba uprawniona nie ma obowiązku składania tego oświadczenia.
Więcej informacji na stronie – darmowapomocprawna.ms.gov.pl
e-mail : pomocprawna@powiat.nysa.pl
strona internet : http://bip.spnysa.nv.pl/a,22426,nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatneporadnictwo-
obywatelskie-na-terenie-powiatu-nyskiego-w-2023r.html
oraz https://www.powiat.nysa.pl/strona-16-nieodplatna_pomoc_prawna_i_nieodplatne.html
 

1. Punkt Nysa i Pakosławice
*Punkt Nysa - ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa, pok. nr 3.
Udzielanie pomocy prawnej:
Wtorek – od godziny 11:00 - 15:00
Środa – od godziny 11:00 - 15:00
Czwartek – od godziny 14:00 - 18:00
Piątek - od godziny 11:00 - 15:00
* Pakosławice siedziba Urzędu Gminy Pakosławice , Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice
Udzielanie pomocy prawnej:
Poniedziałek - od godziny 8:00 - 12:00
W punkcie udzielana nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokatów.
W punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 4a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2021 r. , poz. 945), będzie świadczona w środę po wcześniejszym umówieniu na taką
wizytę

.
2. Punkt Nysa i Kamiennik
* Nysa lokal przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a ( siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w
Nysie ). W lokalu jest winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Udzielanie pomocy prawnej:
Poniedziałek – od godziny 14:00 - 18:00
Wtorek - od godziny 14:00 - 18:00
Środa - od godziny 14:00 - 18:00
Czwartek – od godziny 8:00 - 12:00 – specjalizacja prawo rodzinne i opiekuńcze
* Kamiennik lokal w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik , ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik
Udzielanie pomocy prawnej:
Piątek - od godziny 9:00 - 13:00
Punkt prowadzony jest przez Fundację Togatus Pro Bono z Olsztyna.
W tym punkcie udzielana nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez radców prawnych.
W punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej (Dz. U. z 2021r., poz.945), będzie świadczona w zależności od bieżącego zapotrzebowania
na nią przez osoby uprawnione po wcześniejszym umówieniu.
Będą organizowane spotkania poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art.
4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w pozostałym zakresie art. 4a ust. 1 ustawy nieodpłatną mediację
będzie prowadzić osoba udzielająca nieodpłatną pomoc prawną.


3. Punkt Paczków, Otmuchów, Skoroszyce
* Paczków - lokal przy ul. Słowackiego 4, pok. nr 2
Udzielanie pomocy prawnej:
Poniedziałek - od godziny 9:00 - 13:00
Środa - od godziny 14:00 - 18:00
* Otmuchów - Centrum Przesiadkowe w Otmuchowie,
ul. Mickiewicza 14
Udzielanie pomocy prawnej:
Czwartek - od godziny 11:00 - 15:00
Piątek - od godziny 11:00 – 15:00
* Skoroszyce – Urząd Gminy w Skoroszycach
ul. Powstańców Śląskich 17, pok.1a
48-320 Skoroszyce
Udzielanie pomocy prawnej:
Wtorek - od godziny 10:00 - 14:00
W tym punkcie udzielana nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez radców prawnych.
W punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 4a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2021r., poz. 945), będzie świadczona w piątek po wcześniejszym umówieniu na taką
wizytę.


4. Punkt w Głuchołazach
Lokal przy ul. Kościuszki 33 , 48-340 Głuchołazy
Udzielanie pomocy prawnej:
Poniedziałek - od godziny 8:00 – 12:00
Wtorek - od godziny 8:00 – 12:00
Środa - od godziny 8:00 – 12:00
Czwartek - od godziny 8:00 – 12:00
Piątek - od godziny 8:00 – 12:00
Punkt prowadzony jest przez Fundację Badań Nad Prawem z Wrocławia.
W tym punkcie udzielana nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona przez radców prawnych.
W punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej (Dz. U. z 2021r., poz.945), będzie świadczona w zależności od bieżącego zapotrzebowania
na nią przez osoby uprawnione po wcześniejszym umówieniu. Będą organizowane spotkania
poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,
w pozostałym zakresie art. 4a ust. 1 ustawy nieodpłatną mediację będzie prowadzić osoba
udzielająca nieodpłatną pomoc prawną.


PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO


Telefon do umówienia się na poradę nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - 77 408 50 94
codziennie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nysie tj: w 7:30-15:30
Jednocześnie Powiat Nyski informuje, że jest także możliwość zarezerwowania terminu
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji samodzielnie, poprzez
publiczną stronę internetową : https://np.ms.gov.pl/zapisy
Pomoc prawna przysługuje osobie uprawnianej tzn:
- osobie , która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
- również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą
innych osób w ciągu ostatniego roku.
Przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba uprawniona, składa pisemne
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba, która
korzysta z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego
roku - w przypadku , gdy nieodpłatna pomoc jest udzielana w czasie epidemii za
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, osoba uprawniona nie ma
obowiązku składania tego oświadczenia.
Więcej informacji na stronie – darmowapomocprawna.ms.gov.pl
e-mail : pomocprawna@powiat.nysa.pl
strona internetowa : http://bip.spnysa.nv.pl/a,22426,nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatneporadnictwo-
obywatelskie-na-terenie-powiatu-nyskiego-w-2023r.html
oraz https://www.powiat.nysa.pl/strona-16-nieodplatna_pomoc_prawna_i_nieodplatne.html
 

1. Punkt Korfantów i Łambinowice


* Korfantów - lokal przy ul. Kościuszki 2a, 48- 317 Korfantów. W lokalu jest winda dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Udzielanie pomocy prawnej:
Poniedziałek - od godziny 14:00 - 18:00
Wtorek - od godziny 12:00 - 16:00
Czwartek - od godziny 10:00 - 14:00
* Łambinowice - lokal przy ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice
Udzielanie pomocy prawnej:
Środa - od godziny 12:00 - 16:00
Piątek - od godziny 12:00 - 16:00
Punkt prowadzony jest przez Fundację Młodzi Ludziom z Łodzi.
W tym punkcie świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie przez doradców
obywatelskich.
 

W punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej (Dz. U. z 2021r., poz.945), będzie świadczona w zależności od bieżącego zapotrzebowania
na nią przez osoby uprawnione po wcześniejszym umówieniu. Będą organizowane spotkania
poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,
w pozostałym zakresie art. 4a ust. 1 ustawy nieodpłatną mediację będzie prowadzić osoba
udzielająca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 

DODATKOWE INFORMACJE O NIEODPŁATNEJ POMOCY
Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego może zgłosić się do dowolnego punktu na terenie całego kraju. Nie ma
obowiązku korzystania z punktów tylko na terenie powiatu, w którym dana osoba
zamieszkuje.
 

Nieodpłatne Porady Prawne i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
w sąsiednich powiatach:
 

Nieodpłatne Porady Prawne w Powiecie Prudnickim
Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych można:
- zadzwonić pod numer telefonu: 77 438 17 00 lub 77 438 17 09 w godzinach pracy Starostwa
Powiatowego w Prudniku:
Poniedziałek 7:30-16:30
Wtorek - Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30- 14:30
Więcej informacji na stronie http://bip.powiatprudnicki.pl/1445/nieodplatna-pomoc-prawna.html
W celu umówienia się na poradę nieodpłatnej pomocy prawnej można także zarejestrować się
elektronicznie pod adresem : https://np.ms.gov.pl/zapisy
 

Nieodpłatne Porady Prawne i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w Powiecie Brzeskim
Rejestracja na nieodpłatna pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbywa
się telefonicznie
pod nr tel. 77 444 79 14
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brzegu.
Więcej informacji na stronie https://brzeg-powiat.pl/pomoc-prawna/
 

Nieodpłatne Porady Prawne i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w Powiecie Opolskim
Zapisy na porady prawne - wykaz telefonów do poszczególnych punktów na stronie:
https://bip.powiatopolski.pl/4737/4974/punkty-nieodplatnej-pomocy-prawnej-nieodplatnegoporadnictwa-
obywatelskiego-i-jednostki-poradnictwa-specjalistycznego-w-2023-r.html
Więcej informacji na stronie : https://bip.powiatopolski.pl/2759/5016/podstawowe-informacje.html
W celu umówienia się na poradę nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego można także zarejestrować się elektronicznie pod adresem https://np.ms.gov.pl
 

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Mieście Opole
Dyżur telefoniczny w celu umówienia wizyty pełniony jest codziennie w godzinach pracy Urzędu
Miasta Opola, pod numerem telefonu ( 77) 54-11-356.
W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić się na poradę również wysyłając email
na adres npp@um.opole.pl lub rejestrując się na stronie np.ms.gov.pl.
Więcej informacji na stronie https://www.bip.um.opole.pl/?id=40651