LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU NYSKIEGO W 2022r.

UWAGA !!! W związku z obecną sytuację epidemiologiczną poleca się w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny z poszczególnymi podmiotami w celu uzgodnienia sposobu przyjmowania interesantów.

Poradnictwo rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach
Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice
tel. 77 435 76 93
strona internetowa: www.pakoslawice.pl
e-mail: ops@pakoslawice.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 -15:00
środa 700 – 1600 ,  piątek 7:00 - 14:00
Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: pomoc specjalistyczna, poradnictwo rodzinne,
dla  mieszkańców Gminy Pakosławice.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
ul. Reymonta 4, 48-317 Korfantów
tel. 77 431 90 50
strona internetowa: https://bip.korfantow.pl
e-mail: korfaops@interia.pl
poniedziałek - 7:30 - 17:00
wtorek – czwartek 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 – 14:00
Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: poradnictwo prawne, wsparcie psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (ZUS, KRUS, PUP ,itp.), dla mieszkańców Gminy Korfantów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
48-388 Kamiennik, ul. T. Kościuszki 2/3
strona internetowa: https://kamiennik.ops.com.pl
e-mail:ops@kamiennik.ops.com.pl
telefon: 774 312 300
Od poniedziałku do piątku - 7:15 - 15:15
Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: pomoc z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, dla mieszkańców Gminy Kamiennik.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie
ul. Piastowska 33 a, 48-300 Nysa
strona internetowa: www.pcprnysa.pl
e-mail: pcprnysa@poczta.onet.pl
tel. 77 448 26 10
Wtorek i czwartek 16:00 – 18:00 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.
Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi:
- udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób lub rodzin w sytuacji kryzysu w tym doświadczających przemocy,
- pomoc dla osób uzależnionych behawioralnie oraz od substancji psychoaktywnych,
- pomoc osobom współuzależnionym,
- prowadzenia wsparcia osób/rodzin w celu rozwiązywania kryzysów rodzinnych, zapobiegania przemocy w rodzinie i rozpadowi rodziny. Wzmacnianie rodziny w zakresie problemów wychowawczych. Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
Pomoc w dziedzinie seksuologii.
Pomoc dla  mieszkańców Powiatu Nyskiego

Ośrodek Promocji, Edukacji i Terapii Rodzinie w Nysie
ul. E. Gierczak 2, 48-300 Nysa
rejestracja i szczegółowe informacje na stronie Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia: https:// dfoz.pl lub pod nr telefonu  77/442 55 50
Poniedziałek – Piątek 8:00 - 16:00
Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: terapia indywidualna dla osób dorosłych, systemowa terapia rodziny, diagnostyka i terapia dla dzieci, grupy wsparcia, warsztaty i zajęcia integracyjne oraz profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodzin z dziećmi.
Pomoc dla mieszkańców Województwa Opolskiego.
                              
Poradnictwo psychologiczne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach
ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce
tel. 77 431 84 83, 503 573 719
Spotkania odbywają w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach 16:00 – 19:00
strona internetowa: https://gops.skoroszyce.pl
e-mail: gops@skoroszyce.pl
Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: pomoc psychologa, dla mieszkańców Gminy Skoroszyce.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie
ul. Henryka Sienkiewicza 4B, 48-385 Otmuchów
tel. 77 439 07 55
wtorek  830- 1030
strona internetowa: http://www.opsotmuchow.pl
e-mail: ops@otmuchow.pl
Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: wsparcie psychologiczne, dla mieszkańców Gminy Otmuchów.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie
ul. Piastowska 33 a, 48-300 Nysa
tel. 77 448 26 10
wtorek i czwartek 16:00 – 18:00  po wcześniejszej rejestracji telefonicznej
strona internetowa: www.pcprnysa.pl
e-mail: pcprnysa@poczta.onet.pl
Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób lub rodzin w sytuacji kryzysu w tym doświadczających przemocy, dla mieszkańców Powiatu Nyskiego.

Centrum Psychologii Zdrowia Dormed
Poradnia Opieki Psychicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
ul. Czarneckiego 4A, 48-303 Nysa
tel. 77/427 10 85
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 20:00
strona internetowa: http://zozdormed.pl
e-mail: dormed.nysa@interia.pl
Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodziny lub opiekunów prawnych.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nysie
ul. Słowiańska 17, 48-300 Nysa
tel. 77/ 40 93 915
godziny: 7:30-15:30
e-mail: pppnysa@o2.pl
strona internetowa: pppnysa.pl
Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: pomoc psychologiczna dla dzieci oraz ich rodziców od momentu urodzenia aż do końca ich edukacji z terenu Powiatu Nyskiego.

Poradnictwo pedagogiczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
ul. Reymonta 4, 48-317 Korfantów
tel. 77 431 90 50
poniedziałek - 7:30 - 17:00
wtorek – czwartek 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 – 14:00
strona internetowa: https://bip.korfantow.pl
e-mail: korfaops@interia.pl
Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: praca z rodzinami dysfunkcyjnymi, praca z asystentem rodziny. Pomoc dla mieszkańców Gminy Korfantów.

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej
Zakres poradnictwa OPS-ów: pomoc osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomani, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie
ul. Henryka Sienkiewicza 4B, 48-385 Otmuchów
tel. 77 439 07 55
poniedziałek w godz. 8:00– 16:00
wtorek – piątek w godz. 7:00 – 15:00
strona internetowa: http://www.opsotmuchow.pl  
e-mail: ops@otmuchow.pl
Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Otmuchów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie
ul. Wojska Polskiego 32a, 48-370 Paczków
tel. 77 431 62 09
poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 15:00
strona internetowa: http://paczkow.naszops.pl
e-mail: opspaczkow@poczta.onet.pl
Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Paczków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach
ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce
tel. 77 431 84 83
godziny pracy – 7:00 – 15:00
strona internetowa: https://gops.skoroszyce.pl
e-mail: gops@skoroszyce.pl
Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Skoroszyce.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie
ul. Reymonta 4, 48-317 Korfantów
tel. 77 431 90 50
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek – czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 – 14:00
e-mail: korfaops@interia.pl
strona internetowa:  https://bip.korfantow.pl
Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy  Korfantów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
48-388 Kamiennik, ul. T. Kościuszki 2/3
telefon: 774 312 300
Od poniedziałku do piątku - 7:15 - 15:15
e-mail:ops@kamiennik.ops.com.pl
strona internetowa: https://kamiennik.ops.com.pl
Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Kamiennik.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach
Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice
tel. 77 435 76 93
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 – 16:00, piątek 7:00 - 14:00
e-mail: ops@pakoslawice.pl
strona internetowa: www.pakoslawice.pl
Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Pakosławice.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-300 Nysa
tel. 77 4472370, 77 4333556
Od poniedziałku do piątku - 7:00 - 15:00
e-mail: opsnysa@op.pl
strona internetowa: http://www.ops-nysa.pl
Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Nysa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach
ul. Tadeusza Zawadzkiego 33
tel.: 77 4311683
od poniedziałku do piątku: od godz. 7:00 do godz. 15:00
e-mail: opslambinowice@op.pl
strona internetowa: https://lambinowice.naszops.pl
Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Łambinowice.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach
Aleja Jana Pawła II 14, 48-340 Głuchołazy
tel. 77/4036222
Pn.-Pt.: 7:00 - 15:00
e-mail: ops@ops-glucholazy.pl
strona internetowa: https://www.ops-glucholazy.pl
Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Głuchołazy.

Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

Punkt konsultacyjny (poradnictwo prawne, informacyjno- wspierające, psychologiczne)
ul. Kościuszki 33, 48-340 Głuchołazy
tel. 502 341 936 - dostępny w godzinach świadczenia usług poradnictwa prawnego, psychologicznego oraz w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
Poradnictwo prawne – drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 15:15 – 17:15
Poradnictwo psychologiczne - pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 15:15 – 17:15
Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 15:15 – 17:15
Poradnictwo psychologiczne dla dzieci z rodzin gdzie występuje problem alkoholowy oraz przemoc, a także stwarzających problemy wychowawcze - w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca godzinach 15:00 – 19:00
Kryteria dostępu do usługi:  mieszkańcy Gminy Głuchołazy.

Punkt Konsultacyjny w Łambinowicach
ul. T. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice
tel. 77 431 13 00
środa - 8:00 - 13:00
strona internetowa: https://lambinowice.pl
Zakres, kryteria dostępu do usługi: dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, dla  mieszkańców Gminy Łambinowice.

Punkt Profilaktyczno-Konsultacyjny w Korfantowie
ul. Sienkiewicza 2/1b, 48-317 Korfantów
tel. 77 434 38 74
wtorek 15:00 – 18:00
środa 15:00 – 17:00
Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy, w tym pomoc psychologa i konsultanta do spraw uzależnień,  dla mieszkańców Gminy Korfantów.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie
ul. Sienkiewicza 2/1b, 48-317 Korfantów
tel. 77 434 3874
w razie potrzeb co drugi czwartek 15:30 – 17:30
Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy,w tym pomoc psychologa i konsultanta do spraw uzależnień,
dla mieszkańców Gminy Korfantów.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie
ul. KEN 1a, 48-300 Nysa
tel. 77 44 72 403
e-mail: kontakt@ops-nysa.pl
czwartek 15:30 – 18:30
Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy, dla  mieszkańców Gminy Nysa. 

Punkt Konsultacyjny Dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Paczkowie
ul. Słowackiego 4, 48-370 Paczków
tel. 77 431 79 68
poniedziałek 13:00 – 17:00
piątek 8:00 – 14:00
Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy,  dla mieszkańców  Gminy Paczków.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienniku
ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamienniku
tel. 77/4312 135 wew. 23 (kontakt w godzinach pracy urzędu) tj: Poniedziałek – 7:15 – 16:00,
Wtorek – Czwartek 7:15 – 15:15, Piątek 7:15 - 14:30
więcej informacji na stronie : http://kamiennik.pl/1375/gminna-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych.html
Komisja zbiera się w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w miesiącu).
Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy, dla mieszkańców Gminy Kamiennik.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skoroszycach
ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce
tel. 77 431 84 83
Dyżur w każdą środę miesiąca w godzinach od 15:00 - 16:00
Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, dla mieszkańców Gminy Skoroszyce.

Poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Punkt konsultacyjny (poradnictwo prawne,  informacyjno - wspierające, psychologiczne)
ul. Kościuszki 33, 48-340 Głuchołazy
tel. 502 341 936 - dostępny w godzinach świadczenia usług poradnictwa prawnego, psychologicznego oraz w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
Poradnictwo prawne – drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 15:15 – 17:15
Poradnictwo psychologiczne - pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 15:15 – 17:15
Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 15:15 – 17:15
Poradnictwo psychologiczne dla dzieci z rodzin gdzie występuje przemoc, a także stwarzających problemy wychowawcze - w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca godzinach  1500  – 1900
Kryteria dostępu usługi: mieszkańcy Gminy Głuchołazy.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie
ul. Piastowska 33 a, 48-300 Nysa
tel. 77 448 26 10
wtorek i czwartek 15:30 – 18:00  po wcześniejszej rejestracji telefonicznej
Zakres, kryteria dostępu do usługi:
- udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób lub rodzin w sytuacji kryzysu w tym doświadczających przemocy,
- pomoc dla osób uzależnionych behawioralnie oraz od substancji psychoaktywnych,
- pomoc osobom współuzależnionym,
- prowadzenia wsparcia osób/rodzin w celu rozwiązywania kryzysów rodzinnych, zapobiegania przemocy w rodzinie i rozpadowi rodziny. Wzmacnianie rodziny w zakresie problemów wychowawczych. Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
Pomoc w dziedzinie seksuologii.
Dla mieszkańców Powiatu Nyskiego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie
ul. KEN 1a, 48-300 Nysa
tel. 77 44 72 403
e-mail: kontakt@ops-nysa.pl
czwartek 15:30 – 18:30
Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy, dla  mieszkańców Gminy Nysa.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
ul. KEN 1a, 48-300 Nysa
tel. 77 44 72 370
e-mail: kontakt@ops-nysa.pl
poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 15:00
Zakres, kryteria dostępu do usługi: wsparcie osób i rodzin , w których występuje problem przemocy, dla mieszkańców Gminy Nysa.

Urząd Gminy Łambinowice
ul. T. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice
tel. 77 431 13 00
piątek 12:00 – 15:30
Zakres, kryteria dostępu do usługi: wsparcie osób i rodzin , w których występuje problem przemocy, dla mieszkańców Gminy Łambinowice.

Zespół Interdyscyplinarny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku
48-388 Kamiennik, ul. T. Kościuszki 2/3
e-mail: ops@kamiennik.ops.com.pl
tel. 774 312 300
Zakres, kryteria dostępu do usługi: wsparcie osób i rodzin , w których występuje problem przemocy, dla mieszkańców Gminy Kamiennik.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skoroszycach
ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce
tel. 77 431 84 83
Zakres, kryteria dostępu do usługi: wsparcie osób i rodzin, w których występuje problem przemocy, dla mieszkańców Gminy Skoroszyce.

Poradnictwo  w ramach interwencji kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie
ul. Piastowska 33 a, 48-300 Nysa
tel. 77 448 26 10
wtorek i czwartek 16:00 – 18:00 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej
strona internetowa: www.pcprnysa.pl
e-mail: pcprnysa@poczta.onet.pl
Zakres, kryteria dostępu do usługi:
- Udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób lub rodzin w sytuacji kryzysu w tym doświadczających przemocy,
- Pomoc dla osób uzależnionych behawioralnie oraz od substancji psychoaktywnych,
- Pomoc osobom współuzależnionym,
- Prowadzenia wsparcia osób/rodzin w celu rozwiązywania kryzysów rodzinnych, zapobiegania przemocy w rodzinie i rozpadowi rodziny. Wzmacnianie rodziny w zakresie problemów wychowawczych. Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
Pomoc w dziedzinie seksuologii.
Pomoc dla  mieszkańców Powiatu Nyskiego.

Poradnictwo dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa
tel. 77 448 99 11
fax : 77 448 99 17
od poniedziałku do piątku w godz.  7:00 – 15:00
strona internetowa : https://praca.gov.pl/
e-mail: sekretariat@nysa.praca.gov.pl
Rejestracja osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy odbywa się w godzinach
od 7:00 do 15:00.
Dla Państwa wygody dostępna jest również rejestracja przez internet : https://praca.gov.pl
Zakres, kryteria dostępu do usługi – osoby bezrobotne i poszukujące pracy z terenu Powiatu Nyskiego.

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Lokalny Punkt Poszkodowanym Przestępstwem w Otmuchowie prowadzony przez :
Diecezjalną Fundację Ochrony Życia z Opola
Rynek 38, 48-385 Otmuchów
tel.  885 655 027
dyżur w czwartki w godz. 16:00 - 20:00
e-mail : lppotmuchow@dfoz.pl
strona internetowa: www.dfoz.pl
Zakres, kryteria dostępu do usługi: dla osób/ rodzin  pokrzywdzonych  przestępstwem z terenu Powiatu Nyskiego.

Poradnictwo z zakresu praw konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa
pokój nr 217 (I piętro)
tel. 77/ 408 50 63
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
strona internetowa: http://bip.spnysa.nv.pl/Article/get/id,18003.html
Zakres, kryteria dostępu do usługi: sprawy konsumenckie dla mieszkańców Powiatu Nyskiego.

Poradnictwo z zakresu prawa pacjenta

Punkt  Obsługi Klientów  Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia w Nysie
ul. Piastowska 33, parter pok. nr 101,  48-300 Nysa
tel. 77 408 50 74
w godz. 7:30 - 15:30
Telefoniczna informacja Pacjenta – 800 190 590
e-mail:
- zpo.zlecenia@nfz-opole.pl – w sprawie potwierdzania zleceń na wyroby medyczne
- kancelaria@nfz-opole.pl – w pozostałych sprawach dla świadczeniobiorców i świadczeniodawców
- ekuz@nfz.gov.pl ( w przypadku turystycznych wniosków EKUZ)
- ekuz.praca@nfz.gov.pl ( w przypadku oddelegowania na podstawie A1)
strona internetowa: http://www.nfz-opole.pl
Adres do tradycyjnej poczty:
Opolski Odział Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Ozimska 72A
45-310 Opole
Zakres, kryteria dostępu do usługi: poradnictwo w sprawach pacjenta dla pacjentów NFZ.

Rzecznik Praw Pacjenta
w zakresie ochrony praw pacjenta
Biuro RPP
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
800 190590 -  Bezpłatna infolinia
Zapisy na poradę osobistą: rezerwacja@rpp. gov.pl lub (22)532 82 43
dostępność: pn. - pt. godz. 08:00-20:00
https://www.bpp.gov.pl
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
Zakres, kryteria dostępu – ochrona praw pacjenta, z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta.

Narodowy Fundusz Zdrowia-Centrala
Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego: prawa pacjenta,leczenie w kraju i poza granicami,
kolejki do świadczeń
Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa
Infolinia Centralna 800 190 590  ( kontakt całodobowy , 7 dni w tygodniu)
Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię
dostępność : pn.- pt.  godz. 08:00-16:00
http://www.nfz.gov.pl
infolinia@nfz.gov.p
Kryteria dostępu do usługi: każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym.

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych
SIEDZIBA - ul. Żurawia 4 A,00-503 Warszawa
Telefon - (22) 461 60 00
KORESPONDENCJA - Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
tel: 801 801015 - Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora
dostępność: pn.- pt. godz. 08:00-17:00
strona internetowa: http://www.niepelnosprawni.gov.pl
e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl
Zakres, kryteria dostępu – w zakresie ochrony praw osób niepełnosprawnych, z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania
Biuro RPD
ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa
tel.: (22) 583 66 00.fax.: (22) 583 66 96
pn.-pt. godz. 08:15 - 16:15
tel: 800 121 212 -  Bezpłatna infolinia
dostępność: pn.-pt. godz. 08:15-20:00
(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)
https://brpd.gov.pl
e-mail: rpd@brpd.gov.pl
Zakres, kryteria dostępu –  Z zakresu Ochrony Praw dziecka , sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych. Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

 Poradnictwo  z zakresu ubezpieczeń społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Inspektorat w Nysie
48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 3
Godziny obsługi klientów  poniedziałek – w godz. 8:00 - 17:00 (do dnia 31.03.2022r.); wtorek - piątek – w godz. 8:00 - 15:00
tel: 77 408-77-00/01
strona internetowa: www.zus.pl
Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: 22 560 16 00 – konsultanci są dostępni  poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 18:00
strona internetowa: http://www.zus.pl/o-zus/kontakt-centrum-obslugi-telefonicznej-cot
Zakres, kryteria dostępu o usługi: informacja i obsługa z zakresu ubezpieczeń społecznych, mieszkańcy Powiatu Nyskiego.

Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Zakres informacji: pomoc techniczna, składki, renty, emerytury.
Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.
Nr centrali : (22) 667 10 00
tel: (22) 560 16 00 - Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.
dostępność: pn. –pt. godz.07:00 –18:00
http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-
e-mail: cot@zus.p
Kryteria dostępu do usługi: adresaci porad:ubezpieczeni, płatnicy, lekarze.

Poradnictwo z zakresu prawa pracy

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
ul. Oleska 121 „C”
45-231 Opole
tel. 77 47 00 900
fax. 77 45 74 207
Godziny urzędowania : poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30
e-mail: kancelaria@opole.pip.gov.pl
strona internetowa: https://opole.pip.gov.pl
Zakres, kryteria dostępu do usługi: porady z zakresu prawa pracy, ogólnie dostępny.

Poradnictwo z zakresu prawa podatkowego
Urząd Skarbowy w Nysie                                                                                                 
ul. Bolesława Krzywoustego 23, 48-300 Nysa
tel. centrala/ sekretariat – 77 408 08 00
e-mail: us.nysa@mf.gov.pl
strona internetowa: https://www.opolskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-nysie
Godziny pracy urzędu: poniedziałek w godz. 8:00-18:00; wtorek - piątek w godz. 8:00- 15:00
Zakres, kryteria dostępu do usługi:  poradnictwo z zakresu prawa podatkowego , podatnicy z rejonu działania urzędu.

Krajowa Informacja Skarbowa
Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.
ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko- Biała
tel: 801 055055 (z tel. stacjonarnych.), (22) 330 03 30 z tel. komórkowych.
+ 48 (22)33 00 330 ( z tel. zagranicznych).
Koszt zgodnie z taryfą operatora
dostępność: pn.-pt. godz. 08:00-18:00
strona internetowa: www.kis.gov.pl
więcej:https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa
Kryteria dostępu do usługi: z porad może skorzystać każdy podatnik.

Poradnictwo dla osób będących w sporze z innymi podmiotami rynku finansowego

Rzecznik Finansowy ( Ubezpieczonych)
Biuro Rzecznika Finansowego
ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa
- 22 333 73 28 – w godzinach 9:00 - 14:00, dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
- 22 333 73 25 – w godzinach 8:00 - 16:00 dyżur telefoniczny ekspertów z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym
- 508 810 370 – w godzinach 12:00 - 14:00 dyżur telefoniczny ekspertów dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych
Porady eksperta e- mail: porady@rf.gov.pl ( czas oczekiwania na odpowiedz e- mailową ok. 2 tygodni)
Informacja dotycząca statusu wniosku skierowanego do Rzecznika Finansowego udzielana jest telefonicznie w godzinach 10:00-14:00 pod numerami telefonów: 22 333-73-26 lub 22 333-73-27.
e-mail: biuro@rf.gov.pl
strona internetowa: https://rf.gov.pl/kontakt
Zakres, kryteria dostępu do usługi: ubezpieczenia gospodarcze, problemy z bankami i na rynku kapitałowym  – ogólnie dostępny.

Inne:
Rzecznik Praw Obywatelskich
Biuro RPO Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
tel. 800676676. Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych
pon. godz. 10:00-18:00
wt.-pt. godz. 08:00-16:00
https://www.rpo.gov.pl
biurorzecznika@brpo.gov.pl
Zakres, kryteria dostępu do usługi: ochrona praw obywatelskich, może zgłosić się każdy, kto uważa,że jego prawa są naruszone.

Poradnictwo dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie
ul. Wojska Polskiego 32a, 48-370 Paczków
tel. 77 431 62 09
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00
strona internetowa: http://paczkow.naszops.pl
e-mail: opspaczkow@poczta.onet.pl
Kryteria dostępu do usługi:mieszkańcy gminy Paczków.

PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ

W związku z sytuacją epidemiczną panującą w Polsce i na świecie  informujemy, że od 1 stycznia 2022r., do odwołania zmienia się sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (obejmujących również nieodpłatną mediację) w Powiecie Nyskim, w ten sposób, że jeden dzień tygodnia w poszczególnych punktach będzie przeznaczony na dyżur stacjonarny, natomiast w pozostałe dni nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będą za pomocą środków porozumiewania się na odległość – telefonicznie (tzw. teleporady) oraz poza lokalami punktów. Funkcjonowanie punktów będzie odbywało się hybrydowo.

Telefon do umówienia się na poradę nieodpłatnej pomocy prawnej - 77 408 50 94 codziennie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nysie tj: w 7:30-15:30

Jednocześnie Powiat Nyski informuje, że jest także możliwość zarezerwowania terminu nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnej mediacji samodzielnie, poprzez publiczną stronę internetową :  https://np.ms.gov.pl/zapisy

Pomoc prawna przysługuje osobie uprawnianej tzn:
- osobie , która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
- również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy osoba uprawniona, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba, która korzysta z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku  -  w przypadku , gdy  nieodpłatna pomoc jest udzielana w czasie epidemii za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, osoba uprawniona nie ma obowiązku składania tego oświadczenia.

Więcej informacji na stronie – darmowapomocprawna.ms.gov.pl
e-mail : pomocprawna@powiat.nysa.pl
strona internet : http://bip.spnysa.nv.pl/m,301,nieodplatna-pomoc-prawna.html?page=1
oraz https://www.powiat.nysa.pl/strona-16-nieodplatna_pomoc_prawna_w_powiecie.html

1.  Punkt  Nysa i Pakosławice   
Punk Nysa - ul. Słowiańska 19, 48-300  Nysa, pok. nr 8a.
Udzielanie pomocy prawnej:
Wtorek – od godziny 11:00 - 15:00
Środa – od godziny 11:00 - 15:00
Czwartek – od godziny 14:00 - 18:00
Piątek - od godziny 11:00 - 15:00

Pakosławice siedziba Urzędu Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice
Udzielanie pomocy prawnej:
Poniedziałek - od godziny 8:00 - 12:00
 
W punkcie udzielana  nieodpłatna pomoc prawna  jest świadczona  przez adwokatów.
W punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 4a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. , poz. 945), będzie świadczona w środę po wcześniejszym umówieniu na taką wizytę.

2. Punkt  Nysa i Kamiennik 
Nysa lokal  przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a (siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie). W lokalu jest winda dla osób  poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Udzielanie pomocy prawnej:
Poniedziałek –  od godziny 14:00 - 18:00 – specjalizacja rodzinna
Wtorek - od godziny 14:00 - 18:00
Środa - od godziny 14:00 - 18:00
Czwartek – od godziny 8:00 - 12:00

Kamiennik lokal w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik , ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik
Udzielanie pomocy prawnej:
Piątek -   od godziny 9:00 - 13:00

Punkt  prowadzony jest przez  Stowarzyszenie OPPEN  Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z Opola.
W tym punkcie udzielana  nieodpłatna pomoc prawna  jest świadczona przez adwokata i radców prawnych.
W  punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021r., poz.945), będzie świadczona w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nią przez osoby uprawnione po wcześniejszym umówieniu.
Będą organizowane spotkania poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w pozostałym zakresie art. 4a  ust. 1 ustawy nieodpłatną mediację będzie prowadzić osoba udzielająca nieodpłatną pomoc prawną.

3. Punkt Paczków, Otmuchów, Skoroszyce
Paczków - lokal przy ul. Słowackiego 4, pok. nr 2
Udzielanie pomocy prawnej:
Poniedziałek - od godziny 9:00 - 13:00
Środa - od godziny 14:00 - 18:00

Otmuchów - Urząd Miejski w Otmuchowie,
ul. Zamkowa 6, I piętro, pok. nr 12
Udzielanie pomocy prawnej: 
Czwartek - od godziny 11:00 - 15:00
Piątek - od godziny 11:00 – 15:00

Skoroszyce – Urząd Gminy w Skoroszycach
ul. Powstańców Śląskich 17, pok.1a
48-320 Skoroszyce
Udzielanie pomocy prawnej:
Wtorek - od godziny 10:00 - 14:00

W tym punkcie udzielana nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez radców prawnych.
W punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 4a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021r., poz. 945), będzie świadczona w piątek po wcześniejszym umówieniu na taką wizytę.

PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

W związku z sytuacją epidemiczną panującą w Polsce i na świecie  informujemy, że od   01 stycznia 2022 r., do odwołania zmienia się sposób udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (obejmujących również nieodpłatną mediację) w Powiecie Nyskim, w ten sposób, że jeden dzień tygodnia w poszczególnych punktach będzie przeznaczony na dyżur stacjonarny , natomiast w pozostałe dni nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będą za pomocą środków porozumiewania się na odległość – telefonicznie  ( tzw. teleporady) oraz poza lokalami punktów. Funkcjonowanie punktów będzie odbywało się hybrydowo.
Telefon do umówienia się na poradę nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - 77 408 50 94 codziennie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nysie tj: w 7.30-15.30

Jednocześnie Powiat Nyski informuje, że jest także możliwość zarezerwowania terminu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji samodzielnie, poprzez publiczną stronę internetową :  https://np.ms.gov.pl/zapisy

Pomoc prawna przysługuje osobie uprawnianej tzn:
- osobie , która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
- również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  osoba uprawniona, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba, która korzysta z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku  -  w przypadku , gdy  nieodpłatna pomoc jest udzielana w czasie epidemii za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, osoba uprawniona nie ma obowiązku składania tego oświadczenia.

Więcej informacji na stronie – darmowapomocprawna.ms.gov.pl
 e-mail : pomocprawna@powiat.nysa.pl
strona internetowa : http://bip.spnysa.nv.pl/m,301,nieodplatna-pomoc-prawna.html?page=1
oraz https://www.powiat.nysa.pl/strona-16-nieodplatna_pomoc_prawna_w_powiecie.html


1. Punkt  Korfantów i Łambinowice
Korfantów - lokal przy ul. Kościuszki 2a, 48-317 Korfantów. W lokalu jest winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Udzielanie pomocy prawnej:
Poniedziałek - od godziny 14:00 - 18:00 
Wtorek - od godziny 12:00 - 16:00 
Czwartek - od godziny 10:00 - 14:00

Łambinowice - lokal przy ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice
Udzielanie pomocy prawnej:
Środa - od godziny 12:00 - 16:00 
Piątek - od godziny 12:00 - 16:00     

Punkt  prowadzony jest przez Fundację Młodzi Ludziom z Łodzi.
W tym punkcie świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie przez  doradców obywatelskich.

W punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021r., poz.945), będzie świadczona w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nią przez osoby uprawnione po wcześniejszym umówieniu. Będą organizowane spotkania poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w pozostałym zakresie art. 4a  ust. 1 ustawy nieodpłatną mediację będzie prowadzić osoba udzielająca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

2. Punkt w Głuchołazach
Lokal  przy ul. Kościuszki 33 , 48-340 Głuchołazy
Udzielanie pomocy prawnej:                                                                  
Poniedziałek - od godziny 8:00 – 12:00
Wtorek - od godziny 8:00 – 12:00
Środa - od godziny 8:00 – 12:00
Czwartek - od godziny 8:00 – 12:00
Piątek - od godziny 8:00 – 12:00

Punkt  prowadzony jest  przez Fundację Młodzi Ludziom z Łodzi.
W tym punkcie świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie przez  doradców obywatelskich.

W  punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021r., poz.945), będzie świadczona w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nią przez osoby uprawnione po wcześniejszym umówieniu. Będą organizowane spotkania poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w pozostałym zakresie art. 4a  ust. 1 ustawy nieodpłatną mediację będzie prowadzić osoba udzielająca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

DODATKOWE INFORMACJE O NIEODPŁATNEJ POMOCY

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może zgłosić się do dowolnego punktu na terenie całego kraju. Nie ma obowiązku korzystania z punktów tylko na terenie powiatu, w którym dana osoba zamieszkuje.

Nieodpłatne Porady Prawne i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
w sąsiednich powiatach:

Nieodpłatne Porady Prawne w Powiecie Prudnickim
Od dnia 1 marca 2022 r. wszystkie punkty na terenie Powiatu Prudnickiego (Prudnik, Głogówek, Biała) wznawiają udzielanie porad w formie stacjonarnej, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

W celu umówienia się na poradę nieodpłatnej pomocy prawnej można:
- zadzwonić pod numer telefonu: 77 438 17 00 lub 77 438 17 09

Więcej informacji na stronie http://bip.powiatprudnicki.pl/1445/nieodplatna-pomoc-prawna.html
W celu umówienia się na poradę nieodpłatnej pomocy prawnej można także zarejestrować się  elektronicznie pod adresem : https://np.ms.gov.pl/zapisy

Nieodpłatne Porady Prawne  i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w Powiecie Brzeskim
Rejestracja odbywa się telefonicznie – 77 444 79 14 codziennie od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy urzędu. Po umówionej wizycie należy oczekiwać na połączenie telefoniczne od adwokata/radcy prawnego.

W związku z sytuacją epidemiczną panującą w Polsce i na świecie Starostwo Powiatowe w Brzegu informuje, że od 1 stycznia 2022 r. do odwołania, funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmujących również nieodpłatną mediację – w Brzegu, Lewinie Brzeskim, Grodkowie, będzie odbywało hybrydowo.
Starostwo Powiatowe w Brzegu wyznaczy dwa dni w tygodniu, w którym wizyty stacjonarne odbędą się w punktach. Taką informację można uzyskać pod numerem tel. 77 444 79 14.

Więcej informacji na stronie https://brzeg-powiat.pl/pomoc-prawna/

Nieodpłatne Porady Prawne  i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w Powiecie Opolskim

Darmowe porady prawne w powiecie opolskim udzielane będą w punktach stacjonarnie jak i zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).
Prosimy o wcześniejsze zapisy na porady prawne pod numerem telefonu 775415169.
Więcej informacji na stronie https://powiatopolski.pl/3405/5077/pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie-i-edukacja-prawna.html
W celu umówienia się na poradę nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można także zarejestrować się  elektronicznie pod adresem https://np.ms.gov.pl


Nieodpłatna Pomoc Prawna w Mieście Opole
W związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że od dnia 1 grudnia 2021 r. do odwołania wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w mieście Opolu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom oraz osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej usługi będą świadczone zdalnie przez telefon lub pocztę e-mail. 
Dyżur telefoniczny w celu umówienia wizyty pełniony jest codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta Opola, pod numerem telefonu (77) 54-11-356.
W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić się na poradę również wysyłając e-mail na adres npp@um.opole.pl lub rejestrując się na stronie np.ms.gov.pl.
Więcej informacji na stronie https://www.bip.um.opole.pl/?id=40651