Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie

Termin składania ofert upływa w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 11:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych

 i Wolontariatu Ziemi Nyskiej

 48-304 Nysa, ul. Mariacka 6-8

 Cena ofertowa brutto: 108.000,00 zł