Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Pełnienie stałego nadzoru weterynaryjnego nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt   w Konradowej  w roku 2020

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13 grudnia 2019 r. o godz. 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Gabinet Weterynaryjny Jacek Opara

ul. Lelewela 2, 48-303 Nysa

 Cena ofertowa brutto:59.998,00 zł