Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony pn.: Utrzymanie czystości w obrębie 223 szt. przystanków komunikacyjnych i 91 wiat przystankowych położonych na terenie miasta i gminy Nysa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa

Termin składania ofert upływa w dniu 11 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00
W załączeniu :

- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

  W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 
plik: "zestawienie 39-2019"

      Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.


 W ZAŁĄCZENIU ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

plik: "zawiadomienie 39-2019.pdf" 

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP (396.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. SIWZ (288.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. Wzór umowy (151.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4. Załącznik do umowy (238kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. Formularze edytowalne (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6. Zestawienie 39-2019 (153.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7. Zawiadomienie 39-2019 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Lis
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Lis
Data wprowadzenia:2019-12-03 11:23:59
Opublikował:Andrzej Lis
Data publikacji:2019-12-03 11:28:20
Ostatnia zmiana:2019-12-17 11:14:29
Ilość wyświetleń:568