Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony pn.: Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów

Termin składania ofert upływa w dniu 9 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00
W załączeniu :

- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
 

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 
plik: "zestawienie 36-2019"
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
 

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4.  ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt iż cena jedynej ważnej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Powyższe zostało ustalone przez Zamawiającego po analizie cen ryczałtowych i jednostkowych przedstawionych w ofercie. Zgodnie z art. 86 ust.3 Pzp., bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 960.000,00zł brutto.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP (397.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. SIWZ (361.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. Wzór umowy (111.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4. Załącznik nr 1 (110.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. Załącznik nr 2 (170.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6. Formularze edytowalne (37.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7. Zestawienie 36-2019 (160.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Lis
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Lis
Data wprowadzenia:2019-11-29 10:21:55
Opublikował:Andrzej Lis
Data publikacji:2019-11-29 10:23:17
Ostatnia zmiana:2019-12-12 13:36:06
Ilość wyświetleń:488