Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony pn.: Odbieranie nieczystości z koszy ulicznych

Termin składania ofert upływa w dniu 5 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00
W załączeniu :

- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

  W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 
plik: "zestawienie 34-2019"
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

W ZAŁĄCZENIU ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

plik: "zawiadomienie 34-2019.pdf" 

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP (397.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. SIWZ (304.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. Wzór umowy (65.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4. Załącznik nr 1 do umowy-Wykaz ulic (146.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. Formularze edytowalne (32.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6. Zestawienie 34-2019 (209.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7. Zawiadomienie 34-2019 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Lis
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Lis
Data wprowadzenia:2019-11-27 12:28:09
Opublikował:Andrzej Lis
Data publikacji:2019-11-27 12:30:13
Ostatnia zmiana:2019-12-06 11:11:59
Ilość wyświetleń:431