Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Zakup, dostawa i montaż depozytora do kluczy

 

Termin składania ofert upływa w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 12:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

SafeKey s.c. Mateusz Lewczuk, Dawid Olszewski

Ul. Francuska 8/1, 03-906 Warszawa

 Cena ofertowa brutto: 72.295,71 zł