Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Utworzenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 5 – dostawa i montaż

wyposażenia kuchni.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 listopada 2019 r. o godz. 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Hurtownia „ROBIN” Danuta Robaczewska

 

Ul. Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza

 Cena ofertowa brutto: 48.457,38