Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Nysie

Termin składania ofert upływa w dniu 12 listopada 2019 r. o godz. 14:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


 

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA

 

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści zaproszenia do składania ofert na przedmiotowe postępowanie.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę samochodu w kolorze bordowy metalik?

Odpowiedź.

Tak. 

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę samochodu w terminie do 20.12.2019 r.?

Odpowiedź.

Tak. Nieprzekraczalny termin dostawy samochodu do 20.12.2019 r. 

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu pojazd o parametrach:

- długość pojazdu 4854 mm

- wysokość pojazdu 1698 mm

- rozstaw osi 2920 mm

- pojemność bagażnika: 955 l przy 5 osobach i 300 l przy 7 osobach.

Odpowiedź.

Nie. 

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza samochód przystosowany do przewozu 8 osób?

Odpowiedź.

Tak. 

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuszcza samochód wyposażony w reflektory ksenonowe?

Odpowiedź.

Tak.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część zaproszenia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

AUTO LELLEK GROUP Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Opolska 2c, 45-960 Opole

 Cena ofertowa brutto:  111.650,00 zł