Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

W jedności siła - wyposażenie, modernizacja terenów rekreacyjno sportowych oraz modernizacja  i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwach Kępnica, Wierzbięcice, Lipowa, Przełęk oraz Regulice - realizacja budżetu obywatelskiego- zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Wierzbięcicach.

Termin składania ofert upływa w dniu 31 października 2019 r. o godz. 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

EKO-TRUST

Systemy Chłodnicze i wentylacyjne sp. z o.o.

ul. Szopena 11/12, 48-300 Nysa

 Cena ofertowa brutto: 5.904,00 zł