Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Nysie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony pn. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 32.000.000,00 PLN

Termin składania ofert upływa w dniu 19 lipca 2019 r. o godzinie 11:00

W załączeniu :
- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

--------------------------------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  (1)

 

Na podstawie art.38  ust.2 ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

W załączeniu pełna treść wyjaśnień pik :  "Wyjaśnienia treści SIWZ (1)"

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  (2)

 

Na podstawie art.38  ust.2 ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

W załączeniu pełna treść wyjaśnień pik :  "Wyjaśnienia treści SIWZ (2)"

 

--------------------

 

W załączeniu zestawienie otwartych ofert
plik: "zestawienie 21-2019"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

--------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:

"zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21-2019.pdf"

 

Załączniki

1.ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w OJ (115.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2.SIWZ (910.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3.JEDZ-KREDYT (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4.JEDZ-KREDYT (138.5kB) Zapisz dokument  
5.formularz oferty (41.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_5521da38-4234-4010-9dc8-86958a2dfda0 (0.7kB) Zapisz dokument  
Wyjaśnienia treści SIWZ (1) (12.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia treści SIWZ (2) (7.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21-2019 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zestawienie 21-2019 (210.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21-2019.pdf - plik podpisu elektronicznego (5.9kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Jacek Krzywoń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Sokołowska
Data wprowadzenia:2019-06-17 14:30:01
Opublikował:Agnieszka Sokołowska
Data publikacji:2019-06-17 14:31:42
Ostatnia zmiana:2019-08-07 11:50:17
Ilość wyświetleń:1429