Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

 

Utrzymanie zieleni niskiej i czystości  na terenie  I części parku  miejskiego w Nysie – strefa A i B

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2023 r. o godzinie 10:00

 

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

-----------------------------------------------------------

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

 

Ireneusz Krawiec

Radzikowice 54, 48-300 Nysa

 

Cena ofertowa brutto: 115.600,80 zł