Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

 

Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nysa, będących we władaniu Gminy Nysa

– zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w 2024 r.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15 grudnia 2023 r. o godzinie 10:00

 

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

 

-----------------------------------------------------------

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

 

ZWES Instalacje Elektryczne

Narolski Marek

ul. Braci Gierymskich 5, 48-300 Nysa

 

Cena ofertowa brutto: 129.898,23 zł