Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

 

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przełęku

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16 listopada 2023 r. o godzinie 12:00

 

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

 

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

-----------------------------------------------------------

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

 

USŁUGI BUDOWLANO-HANDLOWE

mgr inż. Andrzej Leśniewicz

ul. Długosza 58d, 48-303 Nysa

 

Cena ofertowa brutto: 36.560,14 zł