Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

       W jedności siła- wyposażenie, modernizacja terenów rekreacyjno sportowych oraz modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwach Kępnica, Wierzbięcice, Lipowa, Przełęk oraz Regulice- realizacja budżetu obywatelskiego- zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Lipowej.

Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2019 r. o godz. 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Część nr 1 – Meble 2 szafy, szafki kuchenne z szufladami - 3szt., blat kuchenny

      PPHU „KRIS MEBLE”

      Krzysztof Alberski

Ul. Piłsudskiego 1a, 48-303 Nysa

Cena ofertowa brutto: Meble 2 szafy - 7.760,00 zł

                                 Szafki kuchenne z szufladami - 3szt.,- 2.100,00 zł

                                 blat kuchenny - 400 zł

                                   

Część nr 2 – pomieszczenie - komora chłodnicza

Unieważnienie postepowania.

      Uzasadnienie unieważnienia:

    Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta Zamawiającu unieważnia postępowanie.

 

Część nr 3 - Okap kuchenny - klimatyzator

Unieważnienie postepowania.

      Uzasadnienie unieważnienia:

      Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta Zamawiającu unieważnia      postępowanie.