Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Dostawa karmy przeznaczonej na dokarmienie wolno żyjących kotów na terenie Gminy Nysa


Termin składania ofert upływa w dniu 20 października 2023 r. o godzinie 12:00

  

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

-----------------------------------------------------------

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

 

ACTION S.A.

ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno

 

Cena ofertowo brutto: 23.403,60 zł