Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

W jedności siła - wyposażenie, modernizacja terenów rekreacyjno sportowych oraz modernizacja  i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwach Kępnica, Wierzbięcice, Lipowa, Przełęk oraz Regulice- realizacja budżetu obywatelskiego- zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej

    w Wierzbięcicach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2019 r. o godz. 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Część nr 1 – Meble 2 szafy

      PPHU „KRIS MEBLE”

      Krzysztof Alberski

Ul. Piłsudskiego 1a, 48-303 Nysa

Cena ofertowa brutto: 6.640,00 zł 

 

Część nr 2 – Kuchnia gazowa

      CHEF’S PLACE Kosterka i Wspólnicy s.c.

ul. Mielczarskiego 21/23, 42-200 Częstochowa

Cena ofertowa brutto: 5.658,00 zł

 

Część nr 3 - Wózek kelnerski 2-półkowy

      M&M Gastro

Ul. Owsiana 58a, 40-780 Katowice

Cena ofertowa brutto: 232,47 zł

 

Część nr 4 – Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej

      A-Z GASTRO Elżbieta Rurynkiewicz

Ul. Wiejska 122A, 45-303 Opole

Cena ofertowa brutto: 2.742,00 zł

 

Część nr 5 – Okap kuchenny przyścienny skrzyniowy – 1szt.

      Unieważnienie postepowania.

      Uzasadnienie unieważnienia:

    Zuwagi na fakt, iżwszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty niepodlegające               odrzuceniu, zrezygnowali z wykonania zadania, komisja proponuje unieważnić postępowanie.