Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Nysie

Termin składania ofert upływa w dniu 11 października 2019 r. o godz. 12:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


 

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści zaproszenia do składania ofert na przedmiotowe postępowanie.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza samochód wyposażony w reflektory ksenonowe?

Odpowiedź.

Nie.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza samochód przystosowany do przewozu 8 osób, siedzenia w 3 rzędzie pojazdu 3 osobowe ze składanym oparciem, fotele na prowadnicach z możliwością szybkiego demontażu?

Odpowiedź.

Nie.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część zaproszenia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.