Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Opracowanie diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Gminy Nysa wraz z wnioskami i zaleceniami

Termin składania ofert upływa w dniu 7 października 2019 r. o godz. 12:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


  

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Oficyna Profilaktyczna

Ul. Dworcowa 9a/19, 30-556 Kraków

 Cena ofertowa brutto: 5.670,00 zł