Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów Gminy Nysa-zapewnienie ciągłości działania

Termin składania ofert upływa w dniu 23 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

--------------------------------------

Najkorzystniejsza oferta

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

 

Nazwa wykonawcy

„Cena” definiowana jako  stały rabat  udzielany na zakup każdego rodzaju  litra paliwa wyrażony w formie upustu procentowego do jednostkowej dziennej ceny sprzedaży ( C )

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GP 
Grochalski - Pięt SPÓLKA JAWNA
48-303 Nysa, ul. Zwycięstwa 2

NIP: 753-00-15-361

 

 

 

1 %