Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim –  zakup wyposażenia dla przygotowanych do zasiedlenia mieszkań: ul. Strzelców Bytomskich 6/2 oraz ul. Ściegiennego 11/4 w Nysie. 

 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Termin składania ofert upływa w dniu 9 listopada 2022 r. o godzinie 10:00

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ffa7a19b-04cc-4f76-b160-4aab8d0f9c26

 

  W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

--------------------------------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 42.000,00 zł brutto

 

---------------------------------------------------------

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: "5. zestawienie 59-2022.pdf"

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
(zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia:

- plik:

"6. zawiadomienie o wyborze - cz. I 59- 2022.pdf"

"7. zawiadomienie o wyborze - cz. II 59- 2022.pdf"