Obwieszczenie nr RW.OŚ.6131.227.2019 Burmistrza Nysy z dnia 4.09.2019 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa z gatunku brzoza brodawkowata rosnącego na dziełce ewidencyjnej nr 3/137 k.m. 493 - ul. Osmańczyka 44