Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Integrujemy i zwiększamy aktywność fizyczną  mieszkańców  Białej Nyskiej, Goświnowic, Hajduk Nyskich i Kopernik- realizacja budżetu obywatelskiego- doposażenie boiska sportowego w wiaty dla zawodników w Kopernikach.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 września 2019 r. o godz. 12:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Marek Jarek  FORTERSS

Makowice 15, 48-320 Skoroszyce

 Cena ofertowa brutto: 29.518,28