Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa – w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – w 2019 roku

Termin składania ofert upływa w dniu 12 września 2019 r. o godz. 11:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia.